Minilex - Lakipuhelin

Oma-aloitteinen tietojen antaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos ulosottoviranomaisella on syytä epäillä, että vastaaja tai sivullinen on saattanut syyllistyä virallisen syytteen alaiseen ulosottomenettelyssä tehtyyn tai täytäntöönpanon tuloksen muutoin olennaisesti vaarantavaan rikokseen, ulosottomies saa omasta aloitteestaan luovuttaa tietoja syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikosten selvittämistä, esitutkintaa, syyteharkintaa ja tuomioistuinkäsittelyä varten sekä törkeiden rikosten ennalta estämistä varten. Kun epäillään sivullisen tai vastaajan syyllistyneen rikokseen, täytyy rikoksen olla kirjanpitorikos tai rikos, josta on säädetty rangaistus, joka ei ole lievempi kuin neljä kuukautta vankeutta.

Jos on syytä epäillä, että vastaaja tai sivullinen on syyllistynyt virallisen syytteen alaiseen rikokseen, voi ulosottomies oma-aloitteisesti antaa tietoja syyttäjä- ja esitutkinta viranomaiselle liiketoimintakiellon määräämistä tai pidentämistä koskevaa tutkintaa varten ja poliisille liiketoimintakiellon noudattamisen valvontaa varten. Ulosottoviranomaisella on oikeus oma-aloitteisesti myöntää tällaisessa tapauksessa tietoja myös tulliviranomaiselle, joka tehtäväänsä hoitaakseen saattaa tarvita tällaisia tietoja sekä konkurssiasiamiehelle hänen tehtäviensä hoitoon tarvittavia tietoja.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Ulosottoviranomainen voi oma-aloitteisesti antaa tietoja esitutkintaviranomaiselle, tuomioistuimelle sekä muulle viranomaiselle, yhteisölle tai säätiölle, jos on syytä epäillä, että vastaaja tai sivullinen on saattanut syyllistyä rikokseen julkista taloutta vastaan. Tällaisena rikoksena tunnetaan yleisesti veropetos. Jos ulosottoviranomainen epäilee sivullisen tai vastaajan syyllistyneen törkeään veropetokseen, on hänellä tällöin myös oikeus antaa tietoja oma-aloitteisesti esitutkinta-tai syyttäjäviranomaiselle tai muulle viranomaiselle. Myös lievän veropetoksen epäilyssä ulosottoviranomaiselle on asetettu oikeus oma-aloitteisesti luovuttaa tietoja. Jos ulosottoviranomainen epäilee sivullisen tai vastaajan syyllistyneen verorikkomukseen tai työeläkevakuutusmaksupetokseen, on ulosottoviranomaisella tällöinkin oikeus luovuttaa oma-aloitteisesti tietoja viranomaiselle, jotka voivat tutkia asian. Ulosottoviranomaisella on oikeus luovuttaa tiedot oma-aloitteisesti aina, jos hänellä on syytä epäillä sivullisen tai vastaajan syyllistyneen julkisen etuuden väärinkäyttöön.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa