Minilex - Lakipuhelin

Passiivisaatava ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos maksuvelvollisuutta koskevan ulosottoasian vireilläolo päättyy estetodistuksen antamiseen hakijalle, asia merkitään hakijan pyynnöstä ulosottorekisteriin passiivisaatavaksi. Vireilläolon päättyminen estetodistukseen merkitsee sitä, että saatavalle ei ole kertynyt täyttä suoritusta tai velallisen olinpaikasta ei ole tietoa. Jos saatavalle ei kerry täyttä suoritusta velallisen varattomuuden vuoksi, kutsutaan tätä varattomuusesteeksi. Jos velallisen olinpaikka ei ole tiedossa, eikä sitä ole pystytty selvittämään, eikä näin ollen saatavalle myöskään kerry täyttä suoritusta, kutsutaan tätä varattomuus-ja tuntemattomuusesteeksi. Tällöin hakijalle annetaan tällaisia esteitä koskeva todistus.

Passiivirekisteröintiä koskeva pyyntö tulee esittää ulosottohakemuksessa tai myöhemmin asian vireilläolon aikana. Passiivisaatavaksi merkitseminen ei jatka ulosottoasian vireilläoloa. Passiivisaatavan rekisteröinti on voimassa kaksi vuotta estetodistuksen päivämäärästä. Vireilläolon päättymisestä ilmoitetaan hakijalle, jollei tämä ole muuta pyytänyt. Rekisteröintipyynnön katsotaan koskevan kaikkia samanaikaisessa ulosotossa olevia saatavia, jollei hakija erikseen peruuta pyyntöä jonkin saatavan osalta. Rekisteröinnin vireilläoloaika lasketaan samanaikaisessa ulosotossa viimeisestä estetodistuksesta.

Ulosottomies ei ole velvollinen etsimään velalliselle kuuluvaa omaisuutta tai selvittämään velallisen olinpaikkaa passiivisaatavan perimiseksi. Jos kuitenkin ulosmittauskelpoista omaisuutta löytyy, se tulee ulosmitata passiivisaatavan suorittamiseksi, jollei siihen ole estettä. Esimerkiksi vuosittain peritään passiivirekisterissä olevilta henkilöiltä veronpalautuksissa tulleet varat. Passiivisaatavaa koskeva ulosottoasia tulee vireille ulosmittauspäätöksellä tai väliaikaistoimella. Vireilläolon päättymisen jälkeen saatava merkitään tarvittaessa uudelleen passiivirekisteriin, jos rekisteröintiaikaa on jäljellä. Omaisuutta, joka on ulosmitattu yksinomaan passiivisaatavan suorittamiseksi, ei saa myydä eikä varoja muussakaan tapauksessa tilittää passiivisaatavan suorittamiseksi, ennen kuin sen määrä on tarkistettu. Tämän johdosta ulosottoviranomainen lähettää hakijalle passiivirekisteriasian saldotiedustelun. Saldotiedustelulla pyritään selvittämään, onko velallinen tehnyt suorituksia suoraan hakijalle sen jälkeen kun asia on tullut vireille ulosottoviranomaisella.

Velkojan tulee passiivisaatavan suorittamiseksi toimitetun ulosmittauksen jälkeen ilmoittaa ulosottomiehen asettamassa määräajassa ja ulosottoviranomaiselle kirjallisesti tai sähköisellä viestillä saatavansa määrä. Muussa tapauksessa ulosmittaus voidaan peruuttaa. Velkojan tulee aina ulosottomiehen pyynnöstä ilmoittaa saatavan määrä kirjallisesti tai sähköisellä hakemuksella, jos ulosottomies sitä pyytää. Muussa tapauksessa saatava voidaan poistaa passiivirekisteristä. Velkoja on velvollinen omasta aloitteestaan ilmoittamaan ulosottomiehelle, jos passiivisaatava tulee kokonaan suoritetuksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]