Minilex - Lakipuhelin

Ulosmitatun omaisuuden vapaan myynnin tavat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottomies saa antaa irtaimen omaisuuden luotettavan huutokaupantoimittajan myytäväksi, tällöin irtaimesta omaisuudesta toimitetaan julkinen huutokauppa. Ulosottomiehen tulee ilmoittaa irtaimelle omaisuudelle se vähimmäishinta, mikä ylittää omaisuuden käyvän hinnan paikkakunnalla. Ulosottomiehen tulee ilmoittaa huutokaupantoimittajalle myös alimman hyväksyttävän tarjouksen määrä, joka irtaimesta omaisuudesta hyväksytään. Alimman hyväksyttävän tarjouksen tulee irtaimen omaisuuden huutokaupassa peittää täytäntöönpanokulut ja mahdollinen myyntimaksu sekä pantin tai pidätysoikeuden haltijan saatava etuoikeutetulta määrältä, jos tällä on oikeus pitää omaisuus hallussaan tai panttauksesta on tehty omaisuuden hallintaa vastaava kirjaus. Jos myydään irtainta omaisuutta, jossa velallinen on saanut omaisuuden ehdollisena ja ehtona on kauppahinnan maksaminen, tällöin kauppahintasaatavan tulee peittyä. Ulosottomiehen tulee antaa muut tarvittavat ohjeet huutokaupantoimittajalle ennen huutokauppaa.

Sen joka huutokaupan toimittaa on hoidettava haltuunsa annettua omaisuutta huolellisesti, noudatettava ulosottomiehen hänelle antamia määräyksiä sekä esitettävä selvitys toimenpiteistään. Toimitsijana ei saa toimia henkilö, joka on asiaan tai ulosottoasian asianosaiseen sellaisessa suhteessa, että hänen puolueettomuutensa tai luotettavuutensa voidaan katsoa vaarantuvan. Ulosottomiehen on tarpeen vaatiessa muistutettava toimitsijaa lain mukaisesta vaitiolovelvollisuudesta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Muu kuin ulosottomiehen tai huutokauppatoimitsijan toimittama irtaimen tai kiinteän omaisuuden vapaa myynti voidaan antaa ulkopuolisen, pantinhaltijan tai velallisen tehtäväksi, jos velallinen sekä kaikki ne velkojat ja muut oikeuksien haltijat, joiden oikeutta myynti koskee, siitä sopivat. Tällaisessa tapauksessa kukaan oikeuden haltijoista ei ole saanut jäädä tuntemattomaksi. Jos omaisuudella on päivän hinta, omaisuus saadaan myydä siihen hintaan sellaisen omaisuuden myynnissä käytettävällä tavanomaisella ja luotettavalla tavalla. Kertynyt kauppahinta tulee tilittää ulosottomiehelle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa