Minilex - Lakipuhelin

Palkan ulosmittaaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosotossa pyritään varmistamaan, että ulosotossa oleva velka tulee maksetuksi. Velallisen tuloja siis ulosmitataan niin kauan, että koko velka on hoidettu. Pääsääntöisesti kaikki omaisuus- ja varallisuuslajit ovat ulosmittauskelpoisia. Ulosottokaaressa säädetään ulosmittausjärjestyksestä eli siitä, missä järjestyksessä velallisen omaisuutta ulosmitataan. Tämän ulosmittausjärjestyksen mukaisesti ensiksi ulosmitataan rahaa taikka palkkaa tai muuta toistuvaistuloa.

 

Mikä katsotaan palkaksi?

Ulosmitattaessa velallisen palkasta, palkalla tarkoitetaan kaikenlaista palkkaa, palkkiota, luontoisetua sekä muuta etuutta ja korvausta, jota saadaan työ- tai virkasuhteessa tehdystä työstä tai viranhoidosta. Ulosmittaamatta jätetään kohtuullinen korvaus matkakuluista, omien työvälineiden käyttämisestä ja muista työn suorittamisen edellyttämistä kustannuksista. Työnantajan myöntämä etuus, jonka saaminen tai arvo perustuu pörssinoteeraukseen tai sattumanvaraiseen seikkaan, saadaan ulosmitata kokonaan.

Se mikä koskee palkkaa, koskee myös eläkettä sekä sairauspäivärahaa ja muihin sellaisiin palkan sijasta maksettaviin toimeentuloetuuksiin ja korvauksiin, joiden ulosmittaamista ei ole laissa kielletty. Palkkaan rinnastetaan myös korvaus, joka maksetaan luonnolliselle henkilölle patenttia koskevan oikeuden, tekijänoikeuden ja muun vastaavan oikeuden luovutuksesta tai käyttämisestä.

Jos luonnolliselle henkilölle on maksettu apuraha tai muu vastaavanlainen vara, jonka julkisyhteisö taikka yleishyödyllinen yhteisö tai säätiö on myöntänyt hänelle, varat ulosmitataan, jollei saaja osoita, että varat on myönnetty opiskelun, tutkimuksen tai muuhun niihin verrattaviin toiminnan aiheuttamiin kustannuksiin.

 

Mitä tarkoitetaan suojaosuudella?

Palkkaa ulosmitattaessa lasketaan tietty suojaosuus velallisen sekä hänen perheen toimeentuloa varten. Suojaosuutta laskettaessa otetaan huomioon velallisen elatuksen varassa elävä avo- tai aviopuoliso sekä samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset. Suojaosuuden suuruus voi siis vaihdella velallisen henkilökohtaisen elämäntilanteen mukaan. Suojaosuus lasketaan tietyn vakiomuotoisen kaavan mukaan.

Palkan käsite on vakiintuneesti hyvin laaja. Jos kuitenkin saatua tuloa ei voida pitää palkkana, ulosmitataan se lähtökohtaisesti kokonaan. Tällöin velalliselle ei siis jätetä suojaosuutta.

 

Helpotukset palkan ulosmittauksessa

Kuten on jo tullut selväksi, palkka ulosmitataan hyvin kaavamaisen laskutoimituksen mukaan. Joskus tällainen toimintatapa johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen. Velallinen on voinut jäädä esimerkiksi työttömäksi tai sairastua. Hänen maksukykynsä on olennaisesti heikentynyt. Tämän takia on haluttu lailla säätää helpotuksia palkan ulosmittauksessa. Velalliselle voidaan myöntää niin sanottuja vapaakuukausia, jolloin palkkaa ei ulosmitata. Vapaakuukausi voi tulla tarpeeseen esimerkiksi uuden kodinkoneen hankkimiseksi. Palkan ulosmittaamisen aloitusta voidaan myös tietyin edellytyksin lykätä. Palkan ulosmitattavaa määrää voidaan lisäksi pienentää, jos velallinen esimerkiksi sairastuu. 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Ulosmittauksesta lähetetään velalliselle ennakkoilmoitus, josta selviää kaikki keskeisimmät tiedot.

- Jos ennakkoilmoituksessa olevat tiedot ovat virheellisiä, on syytä olla yhteydessä välittömästi ulosottomieheen.

- Palkan ulosmittaus jatkuu ajallisesti niin pitkään, että velka on maksettu kokonaisuudessaan.

- Velallisella on lähtökohtaisesti oikeus valittaa ulosmittauksesta.

Varoitukset

- Kun palkkaa aletaan ulosmittaamaan, työnantajalle lähetetään maksukielto. Silloin ulosotto tulee myös työnantajan tietoon.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]