Minilex - Lakipuhelin

Palkan ulosmittaaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosmitattaessa velallisen palkasta, palkalla tarkoitetaan kaikenlaista palkkaa, palkkiota, luontoisetua sekä muuta etuutta ja korvausta, joka saadaan työ- tai virkasuhteessa tehdystä työstä tai viranhoidosta. Ulosmittaamatta jätetään kohtuullinen korvaus matkakuluista, omien työvälineiden käyttämisestä ja muista työn suorittamisen edellyttämistä kustannuksista. Työnantajan myöntämä etuus, jonka saaminen tai arvo perustuu pörssinoteeraukseen tai sattumanvaraiseen seikkaan, saadaan ulosmitata kokonaan.

Se mikä koskee palkkaa, koskee myös eläkettä sekä sairauspäivärahaa ja muihin sellaisiin palkan sijasta sijasta maksettaviin toimeentuloetuuksiin ja korvauksiin, joiden ulosmittaamista ei ole laissa kielletty. Palkkaan rinnastetaan myös korvaus, joka maksetaan luonnolliselle henkilölle patenttia koskevan oikeuden, tekijänoikeuden ja muun vastaavan oikeuden luovutuksesta tai käyttämisestä.

Jos luonnolliselle henkilölle on maksettu apuraha tai muu vastaavanlainen vara, jonka julkisyhteisö taikka yleishyödyllinen yhteisö tai säätiö on myöntänyt hänelle, varat ulosmitataan, jollei saaja osoita, että varat on myönnetty opiskelun, tutkimuksen tai muuhun niihin verrattaviin toiminnan aiheuttamiin kustannuksiin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa