Minilex - Lakipuhelin

Takaisinsaantikanteen nostaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaisinsaantikanne on nostettava kuuden kuukauden kuluessa estetodistuksen päivämäärästä. Estetodistuksella tarkoitetaan ilmoitusta, joka annetaan hakijalle, silloin kun saatavalle ei ole kertynyt täyttä suoritusta tai jollei myöskään velallisen olinpaikasta ole tietoa. Jos saatavalle ei saada täyttä kertymää velallisen varattomuuden vuoksi, kutsutaan tällaista estettä varattomuusesteeksi. Jos velallisen olinpaikka on tuntematon ja kertymä jää tämän vuoksi saamatta, tällöin puhutaan varattomuus-ja tuntemattomuustesteestä.

Palkan tai muun toistuvaistulon ulosmittauksessa mainittu määräaika lasketaan siitä, kun kaksi vuotta on kulunut ulosottoasian vireilletulosta, jollei estetodistusta ole annettu sitä ennen. Jos ulosmittauksesta on valitettu, takaisinsaantikanne on nostettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ulosmittauksen kumoamista koskeva ratkaisu on tullut lainvoimaiseksi.

Jos kysymys on osituksesta eikä siitä ole annettu maistraatin osituskirjaa, takaisinsaantikanteen saa nostaa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun osituskirja annetaan maistraattiin.

Tuomioistuin, jossa takaisinsaantikanne on käsiteltävänä, voi kieltää kanteessa tarkoitettuun omaisuuteen kohdistuvan täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi. Tällaiseen tuomioistuimen ratkaisuun keskeyttämisestä ei saa hakea erikseen muutosta. Jos tuomioistuin on antanut ratkaisun, jossa puututaan täytäntöönpanon peruuttamiseen kieltämällä tai keskeyttämällä se, kyseinen keskeytys-tai kieltämismääräys on voimassa, kunnes kyseinen aiempi ratkaisu täytäntöönpanon peruuttamisesta tulee lainvoimaiseksi tai ylempi tuomioistuin antaa asiassa uuden määräyksen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa