Minilex - Lakipuhelin

Virhe ulosoton myyntikohteessa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ulosmitattu omaisuus myydään sellaisena kuin se on. Myydyssä kiinteistössä tai arvokkaassa irtaimessa omaisuudessa katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos omaisuus olennaisesti poikkeaa niistä tiedoista, jotka ulosottomies on myynti-ilmoituksessa tai muutoin ennen myyntiä antanut olennaisista omaisuuden ominaisuuksista tai käyttöön vaikuttavista seikoista. Lisäksi edellytetään, että virheellisen tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Virheen voidaan katsoa tapahtuvan ulosmitatun omaisuuden myynnissä myös, jos ulosottomies on laiminlyönyt antaa tiedon olennaisista omaisuuden ominaisuuksista tai käyttöön vaikuttavista seikoista ja sen voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Jos omaisuus on huomattavasti huonommassa kunnossa kuin ostajalla on olosuhteet huomioon ottaen ollut perusteltua aihetta edellyttää, tällöin voidaan katsoa, että omaisuudessa on virhe.

Ostaja saa myyntikohteessa todetun virheen perusteella vaatia hinnanalennusta tai myynnin kumoamista valittamalla asiasta käräjäoikeuteen. Valitus toimitetaan siihen käräjäoikeuteen, jonka tuomiopiirissä täytäntöönpanotoimi on suoritettu. Myynti voidaan kumota virheen perusteella, jos myynnin jääminen voimaan olisi ostajan kannalta kohtuutonta. Virhettä koskeva kysymys voidaan saattaa täytäntöönpanoriitana tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tilitys voidaan keskeyttää virheen toteamisesta johtuvan käsittelyn ajaksi.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa