Minilex - Lakipuhelin

Tietojen antaminen takaisinsaannin hakijalle ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottomiehen tulee viipymättä ilmoittaa hakijalle havaitsemistaan seikoista, jotka saattavat antaa aiheen takaisinsaantikanteen nostamiseen, hakemukseen konkurssiin asettamiseksi tai muuhun näitä vastaavaan erityiseen toimeen hakijan saatavan perimiseksi. Tällaisesta seikasta on ilmoitettava silloin, jos hakijan saatavalle tällaiset seikat olisivat ilmeisen merkityksellisiä.

Hakijalle tulee antaa myös mahdollinen ulosottopöytäkirja ja muut tarpeelliset asiakirjat. Ulosottomies saa antaa hakijalle myös sellaisia tietoja, jotka on ulosottomenettelyssä saatu henkilöltä, joka menettelyssä on oikeutettu tai velvoitettu kieltäytymään todistamasta ja henkilö on antanut näihin tietoihin suostumuksensa. Ulosottomiehellä on oikeus luovuttaa myös tietoja sellaisesta seikasta, jota on velalliselta kysytty ja joissa on ilmennyt velallisen varallisuusasemaan vaikuttavat sopimukset ja sitoumukset sekä omaisuus, joka on hänen määräysvallassaan tai käytössään sekä tiedot vastikkeellisesti tai vastikkeettomasti luovutetusta omaisuudesta, velallisen suorittamista maksuista ja tekemistä oikeustoimista. Tällaisiin tietoihin kuuluvat myös muut vastaavat tiedot, jotka koskevat velallisen taloudellista asemaa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Tällaisessa tapauksessa hakija ei saa käyttää kyseisiä tietoja todistamista koskevien rajoitusten kiertämiseksi eikä velallisen syytteeseen saattamiseksi. Ulosottomiehen tulee muistuttaa hakijaa mainituista rajoituksista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa