Minilex - Lakipuhelin

Tietojen antaminen takaisinsaannin hakijalle ulosotossa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ulosottomiehen tulee viipymättä ilmoittaa hakijalle havaitsemistaan seikoista, jotka saattavat antaa aiheen takaisinsaantikanteen nostamiseen, hakemukseen konkurssiin asettamiseksi tai muuhun näitä vastaavaan erityiseen toimeen hakijan saatavan perimiseksi. Tällaisesta seikasta on ilmoitettava silloin, jos hakijan saatavalle tällaiset seikat olisivat ilmeisen merkityksellisiä.

Hakijalle tulee antaa myös mahdollinen ulosottopöytäkirja ja muut tarpeelliset asiakirjat. Ulosottomies saa antaa hakijalle myös sellaisia tietoja, jotka on ulosottomenettelyssä saatu henkilöltä, joka menettelyssä on oikeutettu tai velvoitettu kieltäytymään todistamasta ja henkilö on antanut näihin tietoihin suostumuksensa. Ulosottomiehellä on oikeus luovuttaa myös tietoja sellaisesta seikasta, jota on velalliselta kysytty ja joissa on ilmennyt velallisen varallisuusasemaan vaikuttavat sopimukset ja sitoumukset sekä omaisuus, joka on hänen määräysvallassaan tai käytössään sekä tiedot vastikkeellisesti tai vastikkeettomasti luovutetusta omaisuudesta, velallisen suorittamista maksuista ja tekemistä oikeustoimista. Tällaisiin tietoihin kuuluvat myös muut vastaavat tiedot, jotka koskevat velallisen taloudellista asemaa.

Tällaisessa tapauksessa hakija ei saa käyttää kyseisiä tietoja todistamista koskevien rajoitusten kiertämiseksi eikä velallisen syytteeseen saattamiseksi. Ulosottomiehen tulee muistuttaa hakijaa mainituista rajoituksista.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa