Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto helpotus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilö, jonka palkkatuloa ulosmitataan, voi tietyin perustein saada helpotusta ulosmitattavan tulon määrään. Helpotukselle on aina oltava peruste, ja niiden tarkoitus on olla keinoja sen välttämiseksi, että velallinen ei joudu ulosmittauksen kanssa liian ahtaalle. Ulosmitattavaa määrää voidaan pienentää toistaiseksi tai määräajaksi esimerkiksi sen perusteella, jos henkilön maksukyky on heikentynyt esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden tai mahdollisen työttömyyden johdosta. Muita huomioonotettavia seikkoja velallisen maksukykyä arvioidessa ovat esimerkiksi hänen elatettavien lastensa lukumäärä. 

Jos pitkäaikaistyötön velallinen työllistyy palkkatyöhön, ulosoton aloitusta voidaan lykätä muutamalla kuukaudella niin, että sitä ei aloiteta heti ensimmäisestä palkkatulosta. Tätä pidettäisiin kohtuuttomana ratkaisuna velallisen kannalta, mutta säännös ei ole ehdoton. Jos katsotaan, että lykkäys voisi olennaisesti vaikeuttaa velkojien maksunsaantia, voidaan lykkäys jättää toteuttamatta. Velallisella on myös mahdollisuus niin kutsuttuun vapaakuukauteen, jos ulosmittaus on jatkunut yli 12 kuukautta. Vapaakuukautena palkkaa ei ulosmitata, ja velallinen saa pitää koko ansaitsemansa palkan. Vapaakuukaudelle tulee olla peruste, ja se myönnetään enintään muutamaksi kuukaudeksi kalenterivuoden sisällä. Vapaakuukauden peruste voi olla esimerkiksi jokin iso hankinta, jonka ostamista ei voi lykätä esimerkiksi tulonhankinnan kannalta. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Lopullisen päätöksen kunkin helpotuksen myöntämisestä tekee henkilön asioita hoitava ulosottomies.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa