Minilex - Lakipuhelin

Omaisuuden myynti ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

 

Myynti on ulosotossa omaisuuden rahaksi muuttamisen tapa. Ulosotossa omaisuuden myynnillä muutetaan siis rahaksi velallisen omaisuutta, jolla maksetaan velallisen velka. Laki ulosotosta eli ulosottokaari säätää, että lähtökohtaisesti ulosmitattu omaisuus myydään, ellei sitä erikseen kielletä tai jos ei edellytetä muuta tapaa muuttaa omaisuus rahaksi. Myynti voidaan toimittaa, kun on olemassa ulosottoperuste ja sen perusteella on toimitettu ulosmittaus. Omaisuuden ulosmittauksen jälkeen omaisuus myydään ilman eri hakemusta myynnin täytäntöönpanosta.

 

Poikkeukset

Hypoteekkituomio on poikkeus, jossa kiinteistö tulee hypoteekkituomiolla heti ulosmitatuksi ja velkojan tulee hakea kiinteistön myyntiä kuuden kuukauden kuluessa. Suppeassa ulosotossa taas puolestaan ulosmitataan vain omaisuutta, jota ei tarvitse myymällä muuttaa rahaksi (esimerkiksi palkka tai muu toistuvaistulo). Tällöin ulosmittausta ei voida kohdistaa omaisuuteen, jota tulee myydä. Suppeasta ulosotosta sovitaan ulosoton hakijan kanssa.

 

Myynnin suhde muuhun lainsäädäntöön

Omaisuuden myynti on ulosottomiehen lainkäyttöä ja se turvaa ulosoton hakijan eli velkojan saamisoikeuden toteutumista velalliselta. Koko prosessi alkaa ulosottohakemuksesta ja päättyy varojen tilittämiseen. Ulosottomyyntiin ei sovelleta kuluttajansuojalakia tai arvonlisäverotusta, eli se ei ole liiketoiminta, vaan sen ainoa tarkoitus on antaa oikeussuojaa velkojalle ja turvata tämän saaminen velalliselta.

 

Myynnin toteuttaminen

Ulosotossa hakija on velkoja ja vastaaja velallinen. Ulosmitattu omaisuus myydään joko huutokaupassa tai vapaana myyntinä. Ulosottomiehen toimittaman huutokaupan tulee olla julkinen. Kaikenlainen muu omaisuuden myynti, joka ei ole ulosottomiehen toimittama julkinen huutokauppa, on vapaata myyntiä. Asianosaisten suostumusta ei vaadita ulosottomiehen toimittamaan huutokauppaan. Vapaa myynti sen sijaan yleensä edellyttää asianosaisten suostumusta. Velallinen ei voi kieltää myyntiä, sillä ennen myyntivaihetta velalliselle on varattu mahdollisuus suorittaa hakijan saatava. Ulosottomies huolehtii omaisuuden myynnistä viran puolesta. Velallinen ei voi siis kieltää omaisuuden myyntiä eikä velkojakaan voi vaikuttaa siihen, mitä omaisuutta ulosmittaamalla muutetaan rahaksi.

Jos myynti epäonnistuu, ulosoton hakija saa kieltää uuden myynnin ja ulosotto peruuntuu. Ulosmitattuun omaisuuteen voi kohdistua toisen velkojan vakuusoikeus tai muu käyttöoikeus, mutta se ei voi estää ulosmittausta tai myyntiä. Omaisuuden yhteisomistajan, esimerkiksi asuntoa vakituisesti asumiseen käyttävän yhteisomistajan, tulee antaa suostumuksensa yhteisesti omistetun omaisuuden ulosmittaukseen, mutta ulosottomies voi kuitenkin käynnistää yhteisomistuksen purkamismenettelyn, jos suostumusta ei saada.

Ulosotetun omaisuuden myynti on lakiin perustuvaa julkisen vallan käyttämistä, jota käyttää valtion lainkäyttöviranomainen. Ulosottomiehen tulee tavoitella myynnissä hyvää tulosta, ja myyntitapa huutokaupan ja vapaan myynnin välillä tulee valita niin, että saadaan hyvä saatavissa oleva kauppahinta, katetaan myyntikustannukset ja huomioidaan myynnin vaatima aika. Myyntitapa tulee valita asianmukaisesti ilman, että kukaan ostajaehdokas voi vaikuttaa siihen muita enemmän. Myynti tulee toteuttaa joutuisasti ilman aiheetonta viivytystä.

 

Myyntikiellot

Myyntikohde määräytyy ulosmittauksen perusteella, mutta joissain tapauksissa ulosmitattua kohdetta ei saa myydä. Tällä tarkoitetaan kohteen myyntikieltoa. Ulosottokaaressa on lueteltu useita myyntikieltoja. Lain mukaan esimerkiksi ulosmitattua kuolinpesän osuutta ei saa myydä. 

 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Myynnistä voidaan lähtökohtaisesti valittaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]