Minilex - Lakipuhelin

Ulosottomiehen esteellisyys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Esteellisyys ulosottomiehen toimessa tarkoittaa, että ulosottomies ei voi olla täytäntöönpanemassa hänelle annettua tehtävää. Tilanteiden muuttuessa, ulosottomies voi havaita itsensä esteelliseksi myös myöhemmin. Esteellisyysperusteen muodostaa ensinnäkin se, että ulosottomies tai hänen läheisensä on ulosottoasiassa asianosaisena tai ulosottoasiassa väitteen tai vaatimuksen esittänyt sivullinen. Toiseksi esteellisyys on käsillä, mikäli ulosottomies toimii hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä tai toimitusjohtajana tai vastaavassa asemassa olevana henkilönä, sellaisessa yhteisössä, säätiössä tai julkisoikeudellisessa laitoksessa tai liikelaitoksessa, joka on asianosaisena tai asiassa väitteen tai vaatimuksen esittänyt sivullinen. Ulosottomies on esteellinen myös, jos hänelle itselleen tai hänen läheiselleen on odotettavissa ulosottoasiasta hyötyä tai vahinkoa.

Pääsääntöisesti ulosottomiehen esteellisyyteen johtaa myös se, että ulosottomies on oikeudenkäynnissä tai viranomaisen käsiteltävänä olevassa asiassa ulosottoasian asianosaisen vastapuoli. Tällaisessa asiassa poikkeuksena on ulosottomiehelle kuuluva virka-asia sekä tilanteet, joissa asianosainen on pannut asian tahallaan vireille, aiheuttaakseen ulosottomiehelle esteellisyyden tai joissa juttu on laitettu vireille oikeudessa selvästi perusteetta. Jos ulosottomies on toiminut asiassa asianosaisen asiamiehenä, on hän esteellinen toimimaan asiassa ulosottomiehenä. Ulosottomies on esteellinen, jos hänen ja asianosaisen välillä on ulosottomiehen virkasuhteen ulkopuolinen palvelus- tai toimeksiantosuhde, esimerkiksi työsuhde tai muu sellainen suhde, joka voi vaarantaa ulosottomiehen puolueettomuuden asiassa.

Läheisellä tarkoitetaan ulosottomiehen puolisoa, lasta, lastenlasta, puolison lasta, sisarusta, puolison sisarusta, vanhempaa, puolison vanhempaa sekä isovanhempaa ja puolison isovanhempaa. Läheisyys ulottuu myös ulosottomiehelle erityisen läheisiin henkilöihin, heidän puolisoihin,sekä ulosottomiehen vanhempien sisaruksiin, heidän lapsiinsa ja puolisoihinsa, ulosottomiehen sisarusten lapsiin, ulosottomiehen entiseen puolisoon. Sivullisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole asiassa hakijana, vastaajana, velkojana, velallisena tai asianosaisena. Sivullinen voi olla esimerkiksi henkilö, jonka omaisuutta on lainassa velallisella tai hän omistaa velallisen kanssa yhdessä omaisuutta. Asianosaisella tarkoitetaan ulosottoasiassa kantajaa, vastaajaa, velallista ja velkojaa, sivullista ja velallisen tai velkojan asiamiestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]