Minilex - Lakipuhelin

Virka-apu ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Poliisi ja muu viranomainen ovat velvollisia antamaan ulosottomiehelle täytäntöönpanossa tarpeellista virka-apua. Kihlakunnanulosottomies voi pyytää virka-apua muulta viranomaiselta, jos asia on kiireellinen.

Vastaavan ulosottomiehen pyynnöstä muiden ulosottomiesten tulee antaa hänelle virka-apua ja tarvittavia tietoja. Vastaava ulosottomies voi pyytää virka-apua silloin, jos se on tarkoituksenmukaista huomioiden ulosoton tuloksellisuus, paikkakuntien väliset etäisyydet ja muut vastaavat seikat. Kertyneitä varoja ei kuitenkaan saa tilittää virka-aputoimin. Virka-avun pyytäjän tulee valvoa, ettei peritty määrä ylitä velallisen maksuvelvoitetta, ja antaa sitä varten muita virka-apua antaneille sitovat ohjeet.

Jos ulosmitattua omaisuutta on myyty vapaaehtoisesti tai pakkohuutokaupattu, ulosottomiehen tulee antaa ulosmitatun omaisuuden ostajalle pyynnöstä virka-apua omaisuuden haltuun saamiseksi.

Jos velallinen käyttää myytyjä tiloja sen jälkeen, kun ostaja on maksanut kauppahinnan, ulosottomiehen tulee ostajan pyynnöstä toimittaa häätö. Kun kauppahinta on maksettu, velallisen muuttopäivää saa lykätä vain painavasta syystä, jos velallinen on sitä pyytänyt ennen huutokauppaa. Ostajaehdokkaille tulee ilmoittaa, miten muuttopäivä määräytyy.

Virka-apu voidaan antaa ostajalle muutoksenhaun tai täytäntöönpanoriidan estämättä, jollei sitä erikseen kielletä tuomioistuimen antamassa keskeytysmääräyksessä.

Huoneen-tai maanvuokrasopimus, jota ei ole pysytetty myynnissä, tulee irtisanoa tai purkaa, jos ostaja haluaa vapautua sopimuksesta. Ostajalla on oikeus saada virka-apua ulosottomieheltä, jos tällainen sopimuksen irtisanominen tai purkaminen on toimitettu todistettavasti , eikä siitä huolimatta vuokralainen suostu lähtemään huoneistosta tai olla käyttämättä hänellä vuokralla olleita maa-alueita.

Ulosottoperuste, jossa vastaaja velvoitetaan tekemään jotakin uhalla, että hakija voi sen vastaajan kustannuksella tehdä tai teettää, pannaan täytäntöön siten, että ulosottomies antaa hakijalle luvan työn tekemiseen tai teettämiseen. Tällaista kutsutaan myös teettämisuhkaksi, siinä tapauksessa, että kyseessä on velvoite, jonka pystyy tekemään vain ammattihenkilö, jolloin työ teetetään ammattilaisella vastaajan kustannuksella. Ulosottomiehen on tarvittaessa annettava hakijalle virka-apua.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]