Minilex - Lakipuhelin

Ulosottorekisterin julkisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottorekisteriin tallennetut tiedot, joista voidaan antaa todistus ovat julkisia ja muut rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Todistus annetaan tulosteena ulosoton tietojärjestelmästä. Todistus tarkoittaa asiakirjaa, joka on oikeus saada ulosottoviranomaiselta, jos osoittaa olevansa nimeämänsä henkilön vastaajana.

Todistukseen merkitään tietoja pyyntöä edeltäneestä kahden vuoden ajanjaksosta. Tällaisia tietoja ovat hakijan ja vastaajan nimi sekä vastaajan kotikunta ja syntymäaika, ulosottoasia, sen vireilläoloaika ja tarpeelliset tiedot mahdollisest passiivisaatavasta. Todistukseen kuuluu myös hakijan saatavan määrä ja hakijalle tilitetty määrä sekä estetodistuksen laatu ja päivämäärä. Todistus voidaan antaa pyyntöä edeltäneen neljän vuoden ajalta, jos todistuksen pyytäjä osoittaa, että tieto on tarpeen hänen toimeentulonsa tai muuten painavan yksityisen edun tai tärkeän yleisen edun turvaamiseksi. Ennen todistuksen antamista todistuksen pyytäjän nimi, ammatti ja asuinpaikka sekä perusteltu syy pyytää todistusta tallennetaan ulosoton tietojärjestelmään. Rekisteröity henkilö voi pyytää tiedon siitä, kenelle on viimeisen kuuden kuukauden aikana annettu häntä koskeva todistus ulosottorekisteristä.

Luottotietotoiminnan harjoittajalla on oikeus salassapitovelvollisuuden estämättä saada asianhallintatiedot pyyntöä edeltävien kahden kuukauden ajalta sellaisista maksuvelvoitteen täytäntöönpanoa koskevista asioista, joista on annettu estetodistus. Tiedot suppeaa ulosottoa koskevasta estetodistuksesta saadaan antaa vain sillä ehdolla, että luottotietotoiminnan harjoittaja poistaa ne kokonaan rekisteristä, jos velallinen maksaa velan, jota perittiin suppeassa ulosotossa. Jos saatava on peritty kokonaan ulosotossa tietojen luovuttamisen jälkeen, velallinen voi pyytää ulosottomiestä ilmoittamaan asiasta luottotietotoiminnan harjoittajalle. Jos ulosottoperuste kumotaan tai käy ilmi, että ulosotto on muusta syystä ollut aiheeton, ulosottomiehen on velallisen pyynnöstä ilmoitettava siitä luottotietotoiminnan harjoittajalle rekisterimerkintöjen poistamista varten.

Viranomaisilla on oikeus saada tehtävän hoitamista varten tietoja ulosottorekisteristä pyyntöä edellyttäneen neljän vuoden ajalta. Asianosaiselle, joka on ulosottoasiassa hakijana tai vastaajana, voidaan antaa pyynnöstä tuloste tietojärjestelmästä. Tällainen tuloste ei saa sisältää henkilötunnusta, yhteystietoja tai tilitysosoitetta. Takaajalla tai muulla, jonka maksuvelvollisuuteen tietyn saatavan vanhentumisella ja määrällä saattaa olla merkitystä on sama oikeus saada tuloste kuin asianosaisellakin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]