Minilex - Lakipuhelin

Irtaimen omaisuuden ulosmittaaminen ja erottamisetu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosotossa velallisen tuloa tai omaisuutta ulosmitataan ulosottoa hakeneen velkojan saatavan suorittamiseksi. Suurin osa ulosotossa saadusta kertymästä saadaan veronpalautusten, palkan tai muun toistuvaistulon ulosmittauksesta. Toisinaan joudutaan kuitenkin ulosmittaamaan velallisen irtaimistoa, asunto-osakkeet taikka kiinteistö. Ulosmitattavaa irtainta omaisuutta ovat esimerkiksi ajoneuvot sekä erilaiset arvopaperit kuten asunto-osakkeet.

Velallisen irtaimiston ulosmittausta rajoittaa kuitenkin velallisen erottamisetu, jolla tarkoitetaan velallisen oikeutta säilyttää tiettyä omaisuutta. Erottamisetua koskevissa säännöksissä huomioidaan velallisen ja hänen perheensä tarpeet. Erottamisetuun kuuluvat ensinnäkin velallisen ja hänen perheensä käytössä oleva tavanomainen koti-irtaimisto sekä kohtuullisen tarpeen mukaiset henkilökohtaiset esineet. Tavanomaiseen koti-irtaimistoon kuuluvat esimerkiksi normaalit huonekalut. Henkilökohtaisia esineitä ovat esimerkiksi korut ja kellot. Erottamisetuun kuuluvat myös sellaiset esineet, joilla on velalliselle tai hänen perheelleen erityisen suuri tunnearvo, jos erottamista voidaan pitää kohtuullisena.

Erottamisedun piiriin kuuluvat myös velallisen tarpeelliset työvälineet sekä velallisen tai hänen perheenjäsenensä tarvitsemat koulu- ja opiskelutarvikkeet. Sen lisäksi velallinen saa pitää kohtuulliseen määrään asti työvälineisiin rinnastettavia välineitä (kuten työmatkoihin käytetyn auton) sekä elinkeinoon kuuluvat eläimet. Erottamisetuun kuuluvat myös sellaiset välineet, joilla velallinen hankkii riittävästi ulosmittauskelpoista tuloa.

Ulosmittauksesta voidaan kuitenkin erottaa myös muita esineitä, jos erottamista pidetään hyväksyttävänä velallisen tai hänen perheenjäsenensä sairauden tai vamman perusteella. Ulosmittauksesta ei saa kuitenkaan erottaa sellaista omaisuutta, johon ulosotonhakijalla on panttioikeus, kun peritään sitä saatavaa, jonka vakuutena omaisuus on.

Velallista suojataan myös omaisuuden ulosmittausta koskevilla säännöksillä. Omaisuus saadaan ulosmitata seuraavassa järjestyksessä. Ensiksi ulosmitataan raha tai rahasaatava taikka palkka, eläke tai muu toistuvaistulo. Toiseksi voidaan ulosmitata muuta irtainta omaisuutta. Kolmanneksi voidaan ulosmitata kiinteää omaisuutta ja neljänneksi saadaan ulosmitata sellaista omaisuutta, jota velallinen tarvitsee vakituiseksi asunnokseen tai välttämätöntä toimeentuloaan varten, sekä velallisen liike- tai elinkeinotoiminnan jatkamiseksi välttämättömät tuotantovälineet.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]