Minilex - Lakipuhelin

Pakkokeinot ulosottoselvityksen toteuttamisen varmistamiseksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos ulosottomiehellä on perusteltua aihetta epäillä, ettei tietojenantovelvollinen noudata kutsua ja ulosottoselvityksen toimittaminen on täytäntöönpanon tarkoituksen kannalta välttämätöntä, ulosottomies saa velvoittaa tietojenantovelvollisen saapumaan selvitykseen noutamisen uhalla. Päätös noutamisen uhalla velvoittamisesta tulee antaa todisteellisessa tiedoksiannossa. Tällaisessä tiedoksiannossa velallinen kuittaa saaneensa tiedoksi kyseessä olevan asian. Jos tietojenantovelvollinen on käyttänyt aiemmin asiamiestä ulosottoasiassa, eikä tietojenantovelvolliselle saada toimitettua velvoittavaa kutsua, voidaan tiedoksianto toimittaa asiamiehelle, jos hän on käyttänyt ulosottoasiassa puhevaltaa. Tietojenantovelvollisen on saavuttava kuitenkin henkilökohtaisesti ulosottoselvitykseen.

Jollei tietojenantovelvollinen saavu ulosottoselvitykseen, ulosottomies voi pyytää kirjallisesti poliisia noutamaan tietojenantovelvollisen ulosottoselvitystä varten. Ulosottoselvitykseen noudetun tai noudon uhalla saapuneen henkilön poistuminen ulosottoselvityksestä saadaan estää, jos ulosottoselvityksen toimittaminen on täytäntöönpanon kannalta välttämätöntä. Myös muun tietojenantovelvollisen poistuminen saadaan estää, jos siihen on täytäntöönpanon toimittamiseen liittyvä erittäin painava syy, eikä poistumisen estämistä voida pitää olosuhteet huomioon ottaen kohtuuttomana. Ulosottomies saa noutamisen sijasta velvoittaa tietojenantovelvollisen saapumaan ulosottoselvitykseen sakon uhalla.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

Jos tietojenantovelvollinen tai henkilö, jolla on velallisen kirjanpitoaineistoa, yhteisön tai säätiön asiakirjoja tai muuta velallisen liiketoimintaa koskevia asiakirjoja hallussa, kieltäytyy luovuttamasta tietoja ulosottoselvityksessä ulosottomiehelle, ulosottomies saa velvoittaa henkilön luovuttamaan aineiston heti tai määräajassa sakon uhalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä alla olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 040 663 6051 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa