Minilex - Lakipuhelin

Ulosottoselvitys keskustelu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

 Tietojenantovelvollisuus

Ulosottomies hankkii tarvitsemiaan tietojaan ensisijaisesti velalliselta itseltään. Velallinen on tietojenantovelvollinen ja hänen on myötävaikutettava asian selvittämiseen. Tietojenantovelvollisuus koskee myös velallisen edustajaa. Tietoja pyydetään velalliselta vapaamuotoisesti tai erityisessä ulosottoselvitysmenettelyssä. Ulosottomiehen tehtävänä on muistuttaa velallista molemmissa tapauksissa totuusvelvollisuudesta ja rangaistusuhasta. Väärien tietojen antaminen tai tietojen salaaminen voi johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Velallinen ei kuitenkaan ole velvollinen omatoimisesti ilmoittamaan tietoja ulosottomiehelle. Velallisen kuuluu vain vastata totuudenmukaisesti ulosottomiehen esittämiin kysymyksiin. Velallisen ei siis itse tarvitse pitää ulosottomiestä ajan tasalla omista tuloista ja varoista.

 

Ulosottoselvitys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Ulosottomies voi itsenäisesti harkita, kuinka hän pyytää tietoja velalliselta. Tietoja voi pyytää vapaamuotoisesti, normaalissa ulosottoselvityksessä tai yksinkertaisessa ulosottoselvityksessä. Vapaamuotoinen ja yksinkertainen ulosottoselvitys voidaan toimittaa esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostilla. Kuitenkin tavallinen ulosottoselvitys suoritetaan kutsumalla velallinen paikan päälle yleensä ulosottomiehen virkahuoneeseen. Ulosottoselvityksen keskeisenä tehtävänä on kartoittaa velallisen varallisuusasemaa kokonaisvaltaisesti. Ulosottoselvitys voidaan toistaa määräajoin.

Ulosottoselvityksessä selvitetään velallisen taloudellista tilannetta, kun on todennäköistä, että velkojien saataville ei kerry täysimääräistä suoritusta, eikä tietoja ole mahdollista saada muulla tavalla. Tavallinen ulosottoselvitys tehdään siis henkilökohtaisesti ulosottomiehen kanssa, yleensä ulosottomiehen virkahuoneessa. Ulosottoselvityksen keskusteluista sekä kysymyksistä ja vastauksista pidetään pöytäkirjaa, joka annetaan velalliselle tarkistettavaksi. Allekirjoituksella velallinen vahvistaa tietojen oikeellisuuden. Tämän lisäksi velallisen varallisuudesta sekä tuloista ja menoista voidaan laatia luettelo. Pöytäkirja on salassa pidettävä asiakirja.

Ulosottoselvitys ei saa olla kohtuuttoman pitkä ajalliselta kestoltaan. Lain mukaan ulosottoselvitys saa kestää yhtäjaksoisesti korkeintaan kuusi tuntia. Velallista ei siis saa uuvuttaa. Tarvittaessa ulosottoselvitys toimitetaan useampana peräkkäisenä päivänä. Ulosottoselvityksessä käytyjen keskustelujen on oltava kaikin puolin asianmukaisia.

 

Vinkit

- Suppeassa ulosotossa ulosottoselvitystä ei toimiteta.

Varoitukset

- Ulosottomiehellä on käytössään myös tiettyjä pakkokeinoja toimiensa tehostamiseksi.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa