Minilex - Lakipuhelin

Asianosaiskeskustelu irtaimen omaisuuden huutokaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos ulosottoasiassa esitetyt vaatimukset ovat ristiriidassa keskenään, vaade on jätetty ilmoittamatta, joku kiinnitysvelkojista on jäänyt tuntemattomaksi tai jos se on muusta syystä tarpeen, ulosottomiehen tulee järjestää asianosaiskeskustelu. Asianosaiskeskustelussa selvitetään, onko ulosmitattuun irtaimeen omaisuuteen olemassa kirjattuja tai kirjaamattomia panttioikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia taikka kohdistuuko irtaimeen omaisuuteen ehdolliseen luovutukseen perustuvaa myyjän kauppahintasaatavaa tai myynnissä pysytettävää ehtoa, jos omaisuus tullaan myymään kyseinen ehto säilyttäen.

Asianosaiskeskustelu tulee järjestää viimeistään kaksi viikkoa ennen irtaimen omaisuuden huutokauppaa. Asianosaiskeskusteluun kutsutaan velallinen, hakija ja yhteisomistajat, sekä kaikki tunnetut velkojat ja erityisen oikeuden haltijat, joilla on panttioikeus tai muu asianosaisluetteloon merkittävä oikeus.

Kutsu asianosaiskeskusteluun tulee lähettää viimeistään neljä viikkoa ennen keskustelua. Kutsusta tulee ilmetä tarpeelliset asianhallintatiedot, keskeiset tiedot asianosaiskeskustelusta ja kehotus oikeudenhaltijoille ilmoittaa asianosaiskeskustelussa tai kirjallisesti ennen asianosaiskeskustelua saatavansa tai muu oikeutensa. Saatavan tai muun oikeuden ilmoittamista kutsutaan valvonnaksi. Asianosaisia kehotetaan esittämään myös velkakirja tai muu saamistodiste sekä panttikirja tai muu mahdollisesti oikeuden perusteena oleva asiakirja.


» Haluatko vastauksen lakiasiaasi? - Soita 0600 12 450 »  Minilexin lakipuhelin on niitä harvoja palveluita, joita suosittelen ystävilleni.

  Mies, Länsi-Suomi


  Lakimiehet ovat avuliaita ja löytävät ratkaisuja vaikeilta tuntuviin asioihin.

  Nainen, Etelä-Suomi


  Suomen paras lakipuhelin! Kiitos tästä palvelusta.

  Nainen, Itä-Suomi
Kutsussa tulee ilmoittaa myös mitä seurauksia on valvonnan myöhästymisellä ja siitä, ettei huomautuksia tai vaatimuksia valvonnoista, myyntiehdoista tai myyntijärjestyksestä oteta huomioon asianosaiskeskustelun jälkeen. Irtaimen omaisuuden huutokaupassa asianosaiskeskustelusta tulee julkaista kuulutus vain, mikäli joku asianosaisista on jäänyt tuntemattomaksi.

Asianosaiskeskustelussa ulosottomiehen tulee selostaa tarpeelliset asianhallintatiedot, panttioikeuksien, erityisten oikeuksien sekä yrityskiinnitysten selvitykset sekä olennaiset myyntiehdot. Ulosottomies tekee myös selkoa etukäteen toimitetuista kirjallisista valvonnoista ja pitää ne nähtävillä koko asianosaiskeskustelun ajan. Ulosottomiehen tulee kehottaa asianosaisia valvomaan saatavansa tai oikeutensa ja luovuttamaan valvonta-asiakirjat sekä kehottaa asianosaisia esittämään mahdolliset riitautukset. Ulosottomies myös kehottaa asianosaisia tekemään mahdolliset huomautukset ja vaatimukset myyntiehdoista, myyntikohteesta ja myyntijärjestyksestä. Tarpeen vaatiessa voidaan jatkettu asianosaiskeskustelu järjestää sopivalla tavalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä alla olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 040 663 6051 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa