Minilex - Lakipuhelin

Laaja ulosottoselvitys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

 

Ulosottoselvityksessä selvitetään velallisen taloudellista tilannetta. Ensisijaisesti tietoja tulee selvittää velalliselta itseltään. Jos kuitenkin tietojensaanti on epävarmaa tai mahdotonta, ulosottomies voi kääntyä sivullisten puoleen. Ulosottomies voi hankkia tietoja esimerkiksi toiselta viranomaiselta.

Ulosottoselvityksellä etsitään ulosmittauskelpoista omaisuutta. Lain mukaan tällaista ulosmitattavaa omaisuutta tulee etsiä siinä laajuudessa kuin asiaa kokonaisuutena arvioiden voidaan pitää kohtuullisena. Ulosottoselvityksellä kartoitetaan siis velallisen varallisuutta. Se voidaan toimittaa uudestaan säännöllisin väliajoin, jos varallisuusasemassa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

 

Yksinkertainen ulosottoselvitys

Yksinkertainen ulosottoselvitys voidaan hoitaa puhelimitse niin, ettei velallisen tarvitse saapua paikan päälle. Toisena vaihtoehtona on asioiden selvittäminen sähköpostitse. Yksinkertainen ulosottoselvitys on siis hieman kevyempi menettely kuin laajempi ulosottoselvitys, joka toimitetaan tavallisesti ulosottomiehen virkahuoneessa.

Pääsääntöisesti velalliselle kuitenkin osoitetaan kutsu tulla henkilökohtaisesti ulosottoselvitykseen. Velalliselle on varattava vähintään kaksi päivää valmistautumiseen. Ulosottoselvityksessä ulosottomies voi siis pyytää tietoja henkilön taloudellisesta tilanteesta vapaamuotoisesti tai kutsumalla hänet henkilökohtaisesti paikan päälle ulosottoselvityksen tekemistä varten.

 

Tavallinen ulosottoselvitys

Laajempi ulosottoselvitys suoritetaan pääsääntöisesti ulosottomiehen virkahuoneessa. Jos velallinen on pakoillut jonkin aikaa ulosottoselvitystä, hänet voidaan noutaa selvitykseen. Ulosottoselvityksessä etsitään ulosmittauskelpoista omaisuutta. Yleensä sen seurauksena, että ulosottotoimista johtuen velkojat eivät ole saaneet suorituksiaan ja voidaan myös epäillä velallisen piilottelevan omaisuuttaan tai muutoin toimivan epärehellisesti.

Velallisen tietojenantovelvollisuus on laaja. Ulosottokaaren mukaan velallinen ei saa salata tietoja tai antaa totuudenvastaisia lausumia. Tietojen salaaminen voi johtaa pahimmillaan rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Velallisen myötävaikuttamisvelvollisuus tarkoittaa käytännössä vastaamista ulosottomiehen esittämiin kysymyksiin totuudenmukaisesti. Kysymyksistä ja vastauksista pidetään pöytäkirjaa, joka annetaan velalliselle tarkistettavaksi. Allekirjoituksella velallinen vahvistaa tietojen oikeellisuuden. Tämän lisäksi velallisen varallisuudesta sekä tuloista ja menoista voidaan laatia luettelo. Pöytäkirja on salassa pidettävä asiakirja. Ulosottoselvitys ei saa olla kohtuuttoman pitkä ajalliselta kestoltaan. Lain mukaan ulosottoselvitys saa kestää yhtäjaksoisesti korkeintaan kuusi tuntia. Velallista ei siis saa uuvuttaa. Tarvittaessa ulosottoselvitys toimitetaan useampana peräkkäisenä päivänä. Ulosottoselvityksen on oltava kaikin puolin asianmukaista.

 

Ulosottoselvityksessä käytettävät pakkokeinot

Velallisen on siis annettava tarpeelliset tiedot ja myötävaikutettava asian etenemiseen. Ulosottomiehellä on käytössään myös tiettyjä pakkokeinoja toimiensa tehostamiseksi. Uhkasakkoa voidaan käyttää ulosottoselvitykseen saapumisen tehosteeksi. Uhkasakko on käytettävissä myös ulosottoselvityksessä. Tarvittaessa ulosottomies voi pyytää virka-apua poliisilta. Ulosotossa voimakeinojen käyttö on rajoitettua.

 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Ulosottoselvitys on tietojen vaatimismenettely, jossa velallisen kannattaa olla rehellinen.

- Ilman ulosottoselvitystä tai ulosottomiehen tiedustelua velallisen ei tarvitse oma-aloitteisesti antaa tietoja viranomaiselle.

Varoitukset

- Ulosottomies voi turvautua myös pakkokeinoihin.

- Jos velallinen ei anna tarpeellisia tietoja ulosottoselvityksessä, ulosottomies voi asettaa uhkasakon.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]