Minilex - Lakipuhelin

Lainvoimaa vailla oleva tuomio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottoperusteena oleva lainvoimaa vailla oleva käräjäoikeuden tuomio, jossa vastaajalle on asetettu maksuvelvoite, saadaan panna täytäntöön, jollei velallinen aseta vakuutta hakijan saatavasta, ulosottomaksusta ja mahdollisista täytäntöönpanokuluista. Sama koskee käräjäoikeuden antamaa yksipuolista tuomiota. Velallinen voi asettaa vakuuden myös siten, että vakuus yhdessä ulosmitatun omaisuuden kanssa kattaa edellämainitut hakijan saatavan, ulosottomaksut sekä mahdolliset täytäntöönpanokulut. Ulosmitattu omaisuus saadaan tällaisessa tapauksessa myydä ilman velallisen suostumusta vain, jos omaisuuden arvo alentuu nopeasti tai jos omaisuuden hoitokulut ovat korkeat. Edellytyksenä on hakijan asettama vakuus myynnin mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta ja täytäntöönpanokuluista. Jollei hakija aseta vakuutta, ulosmittaus voidaan peruuttaa. Kertyneet varat saadaan tilittää vakuutta vastaan.

Lainvoimaa vailla oleva käräjäoikeuden häätötuomio saadaan panna täytäntöön, jos hakija asettaa vakuuden tuomion kumoamisesta tai muuttamisesta aiheutuvan korvausvelvollisuuden, täytäntöönpanokulujen ja täytäntöönpanon peruuttamistoimien varalta. Sama koskee myös käräjäoikeuden antamaa lainvoimaa vailla olevaa tuomiota, jossa vastaaja velvoitetaan luovuttamaan hakijalle kiinteää omaisuutta tai osakekirja tai muu asiakirja, joka oikeuttaa asuin- tai muiden tilojen hallintaan, jos täytäntöönpano edellyttää häätöä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Lainvoimaa vailla oleva käräjäoikeuden antama tuomio, joka koskee irtaimen omaisuuden luovutusvelvoitetta voidaan panna täytäntöön. Täytäntöönpano edellyttää kuitenkin , että hakija on asettanut vakuuden omaisuuden takaisin antamisesta ja täytäntöönpanokuluista. Jos vakuutta ei aseteta, hakija voi pyytää ulosottomieheltä, että ulosottomies varmistaa omaisuuden säilymisen, kunnes tuomio on lainvoimainen. Omaisuuden säilyminen voidaan varmistaa omaisuuden takavarikoinnilla, jos on epäilys, että velallinen muuten saattaa hävittää tai kätkeä omaisuutta.

Hovioikeuden lainvoimaa vailla oleva tuomio, jonka osalta muutoksenhakuun tarvitaan valituslupa, saadaan panna täytäntöön kuten käräjäoikeuden lainvoimainen tuomio. Tällöin täytäntöönpanon hakijalta ei vaadita vakuutta, eikä velallinen voi estää täytäntöönpanoa vakuutta asettamalla. Kertyneet varat saadaan kuitenkin tilittää vain hakijan asettamaa vakuutta vastaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa