Minilex - Lakipuhelin

Ulosottohakemus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottoperuste

Kun asia on käsitelty tuomioistuimessa ja siitä on annettu tuomio, syntyy ulosottoperuste. Käräjäoikeuden antama yksipuolinen velkomustuomio on hyvin yleinen ulosottoperuste. Ulosottoperuste on liitettävä ulosottohakemukseen. Vasta tämän jälkeen ulosottomies voi ryhtyä ulosottotoimenpiteisiin.

Ulosottolaitos on erillinen tuomioistuimesta. Tuomioistuimen tehtävä on tutkia asia, kun taas ulosoton tehtävänä on panna täytäntöön tuomioistuimen antaman tuomio. Tuomioistuimen ja ulosoton välillä on siis selvä tehtävänjako. Ulosottoon ei ryhdytä automaattisesti. Ulosottoon ryhdytään vain hakemuksesta.

Ulosottohakemus

Ulosottohakemus tehdään kirjallisesti tai sähköisesti velallisen asuin- tai kotipaikan ulosottomiehelle tai muulle paikalliselle ulosottoviranomaiselle. Kirjallinen hakemus on allekirjoitettava. Jos ulosottohakemus on tehty muulle kuin toimivaltaiselle ulosottomiehelle, niin se siirretään viran puolesta toimivaltaiselle ulosottomiehelle. Ulosottoasia tulee vireille, kun ulosottohakemus saapuu paikalliselle ulosottoviranomaiselle tai ulosoton tietojärjestelmään.

Ulosottohakemuksessa on ilmoitettava:

1) hakijan nimi, henkilö-tai yritys- ja yhteisötunnus, osoite, puhelinnumero ja tilinumero;

2) velallisen nimi, osoite ja puhelinnumero;

3) hakijan saatavan määrä sekä koron laskemista varten ulosottoperusteen antamisen tai edellisen ulosottokerran jälkeisten lyhennysten määrä ja ajankohdat;

4) tuomioistuimen päätös tai muu ulosottoperuste alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Suppea ulosotto

Jos hakija haluaa tyytyä suppeaan ulosottoon, sitä tulee pyytää nimenomaisesti hakemuksessa. Suppealla ulosotolla tarkoitetaan ulosottoa, jossa voidaan ulosmitata toistuvaistulo tai veroennakon palautus sekä muu omaisuus, jota ei tarvitse muuttaa rahaksi.

Viranomaisen neuvontavelvollisuus

Tarvittaessa ulosottoviranomaisen tulee neuvoa hakijaa asian vireillepanossa. Jos hakemus on puutteellinen, niin viranomaisen on kehotettava hakijaa täydentämään hakemustaan määräajassa, jos se on asian käsittelyn kannalta tarpeellista.

Olosuhteiden muutos

Jos jokin ulosottohakemuksessa ilmoitettu tieto myöhemmin muuttuu, hakijan on tästä viipymättä ilmoitettava ulosottomiehelle. Lisäksi hakija on velvollinen ilmoittamaan ulosottomiehelle maksusuoritukset, jotka hän on saanut muutoin kuin ulosoton kautta.

 

Yhteenveto

 

 • Kun asia on käsitelty tuomioistuimessa ja siitä on annettu tuomio, syntyy ulosottoperuste. Ulosottoperuste liitetään ulosottohakemukseen.
 • Ulosottolaitos on erillinen tuomioistuimensa. 
 • Ulosottohakemus tehdään kirjallisesti tai sähköisesti velallisen asuin- tai kotipaikan ulosottomiehelle. Kirjallinen hakemus on allekirjoitettava. 
 • Jos hakija haluaa tyytyä suppeaan ulosottoon, sitä tulee pyytää nimenomaisesti hakemuksessa. 
 • Tarvittaessa ulosottoviranomaisen tulee neuvoa hakijaa asian vireillepanossa.
 • Jos jokin ulosottohakemuksessa ilmoitettu tieto muuttuu, hakijan on ilmoitettava viipymättä ulosottomiehelle. Hakija on velvollinen ilmoittamaan maksusuoritukset, jotka hän on saanut muutoin kuin ulosoton kautta.

 

Summary in English

 

 • When a case has been handled in the court and a judgment has been given, grounds for seizure are born. Grounds for seizure must be attached to the application of seizure.
 • Seizure authority is its own court.
 • Application for seizure is made in writing or electronically to the bailiff of one’s domicile or place of residence. A written application must be signed.
 • If the applicant wants a narrow seizure, it must be asked for specifically.
 • If needed, the seizure authority must instruct the applicant when starting the process.
 • If information in the application changes, the applicant must immediately notify the bailiff. The applicant is required to report payments that he has gained from other things than the seizure.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

 

Miten ulosottohakemus tehdään?

 • Ulosottohakemusta varten tarvitaan ulosottoperuste, joka on liitettävä hakemukseen. Hakemus tehdään kotipaikan ulosottomiehelle tai ulosottoviranomaiselle kirjallisesti tai sähköisesti. 

 

Aiheesta muualla

 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Ulosoton hakemisessa velkoja voi pääsääntöisesti käyttää apuna asiamiestä. 

Varoitukset

- Tietyissä tilanteissa ulosottoon ryhdytään ilman tuomioistuimen antamaa tuomiota.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]