Minilex - Lakipuhelin

Ulosottohakemus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottoperuste

Kun asia on käsitelty tuomioistuimessa ja siitä on annettu tuomio, syntyy ulosottoperuste. Käräjäoikeuden antama yksipuolinen velkomustuomio on hyvin yleinen ulosottoperuste. Ulosottoperuste on liitettävä ulosottohakemukseen. Vasta tämän jälkeen ulosottomies voi ryhtyä ulosottotoimenpiteisiin.

Ulosottolaitos on erillinen tuomioistuimesta. Tuomioistuimen tehtävä on tutkia asia, kun taas ulosoton tehtävänä on panna täytäntöön tuomioistuimen antaman tuomio. Tuomioistuimen ja ulosoton välillä on siis selvä tehtävänjako. Ulosottoon ei ryhdytä automaattisesti. Ulosottoon ryhdytään vain hakemuksesta.

Ulosottohakemus

Ulosottohakemus tehdään kirjallisesti tai sähköisesti velallisen asuin- tai kotipaikan ulosottomiehelle tai muulle paikalliselle ulosottoviranomaiselle. Kirjallinen hakemus on allekirjoitettava. Jos ulosottohakemus on tehty muulle kuin toimivaltaiselle ulosottomiehelle, niin se siirretään viran puolesta toimivaltaiselle ulosottomiehelle. Ulosottoasia tulee vireille, kun ulosottohakemus saapuu paikalliselle ulosottoviranomaiselle tai ulosoton tietojärjestelmään.

Ulosottohakemuksessa on ilmoitettava:

1) hakijan nimi, henkilö-tai yritys- ja yhteisötunnus, osoite, puhelinnumero ja tilinumero;

2) velallisen nimi, osoite ja puhelinnumero;

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »3) hakijan saatavan määrä sekä koron laskemista varten ulosottoperusteen antamisen tai edellisen ulosottokerran jälkeisten lyhennysten määrä ja ajankohdat;

4) tuomioistuimen päätös tai muu ulosottoperuste alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Suppea ulosotto

Jos hakija haluaa tyytyä suppeaan ulosottoon, sitä tulee pyytää nimenomaisesti hakemuksessa. Suppealla ulosotolla tarkoitetaan ulosottoa, jossa voidaan ulosmitata toistuvaistulo tai veroennakon palautus sekä muu omaisuus, jota ei tarvitse muuttaa rahaksi.

Viranomaisen neuvontavelvollisuus

Tarvittaessa ulosottoviranomaisen tulee neuvoa hakijaa asian vireillepanossa. Jos hakemus on puutteellinen, niin viranomaisen on kehotettava hakijaa täydentämään hakemustaan määräajassa, jos se on asian käsittelyn kannalta tarpeellista.

Olosuhteiden muutos

Jos jokin ulosottohakemuksessa ilmoitettu tieto myöhemmin muuttuu, hakijan on tästä viipymättä ilmoitettava ulosottomiehelle. Lisäksi hakija on velvollinen ilmoittamaan ulosottomiehelle maksusuoritukset, jotka hän on saanut muutoin kuin ulosoton kautta.

Vinkit

- Ulosoton hakemisessa velkoja voi pääsääntöisesti käyttää apuna asiamiestä. 

Varoitukset

- Tietyissä tilanteissa ulosottoon ryhdytään ilman tuomioistuimen antamaa tuomiota.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa