Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto ja ulosmittaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosotto tarkoittaa sitä, että laiminlyöty velvoite pannaan täytäntöön. Ulosotossa kyse on siis rahasaatavan perinnästä. Tällaisia rahasaatavia, joita voidaan ulosmitata henkilön omaisuudesta, ovat muun muassa tietyt julkisoikeudelliset saatavat tai rikosoikeudelliset rahamääräiset seuraamukset. Julkisoikeudellisina saatavina voidaan pitää muun muassa veroja ja eräitä vakuutusmaksuja. Rikosoikeudellisia rahamääräisiä seuraamuksia voi olla esimerkiksi sakot ja rikesakot. Ulosmittaus ulosotossa tarkoittaa sitä, että tiettyjä tuomioistuimen määrättyjä rahasaatavia peritään henkilöltä ulosmittauksessa. Tämä siitä syystä, että henkilö itse ei niitä maksa vapaaehtoisesti.

Jos henkilö haluaa oman saatavansa toiselta henkilöltä ja tämä toinen henkilö ei maksa velkaa vois, voi velkoja lähettää kirjallisen hakemuksen ulosottoviranomaiselle. Ulosottoa voi hakea ainoastaan velkoja. Kirjalliseen hakemukseen on liitettävä muun muassa tuomioistuimen päätös rahasaatavasta tai jokin muu ulosottoon oikeuttava päätös. Ulosottoviranomainen päättää ulosoton aloittamisesta sekä valvoo ulosoton etenemisestä. Ulosottoviranomainen selvittää ennen ulosoton aloittamista sen, ettei ulosottoperuste ole vanhentunut ajallisesti taikka siten, että saatava olisi jo maksettu.

Ulosotossa voidaan pakolla toteuttaa eräitä tuomioistuimen päätöksiä, kuten häätöjä, takavarikkoja, tiettyjen esineiden luovutustoimia sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien päätösten täytäntöönpanoa. Elatusasioissa ei tarvita pääsääntöisesti tuomioistuimen ratkaisua. Tuomioistuimen päätös tarvitaan, jos elatusavusta ei ole laadittu kirjallista sopimusta ja johon ei ole tarvittavaa lastenvalvojan vahvistusta, joka ilmentää asiakirjan laillisuuden.

Ulosotossa voidaan tehdä maksusuunnitelma ennen omaisuuden ulosmittausta. Maksusuunnitelma tehdään velallisen ja ulosottoviranomaisen välillä. Maksusuunnitelman tarkoituksena on saada velallinen maksamaan velka suunnitelman mukaisesti. Mikäli edes maksusuunnitelmalla ei saada velallista maksamaan velkaansa pois, toteutetaan omaisuuden ulosmittaus.

Ulosmittauksella pyritään varmistamaan perittäväksi tulleen saatavan maksaminen. Pääsääntöisesti velallisen tuloja ja omaisuutta ulosmitataan niin paljon, että ulosotossa oleva velka tulee kokonaisuudessaan maksetuksi. Ulosmittaus kattaa pääsäännön mukaan kaiken omaisuuden, mitä henkilöllä on. Ulosotossa voidaan siis ulosmitata irtainta sekä kiinteää omaisuutta. Muun muassa tavallinen koti-irtaimisto kuuluu ulosmitattavan omaisuuden ulkopuolelle. Ulosmittauksesta huolehtii ulosottoviranomainen.

Mikäli velkoja on hakenut suppeaa ulosottoa, kuuluu ulosmitattavaan omaisuuteen sellainen omaisuus, jota ei tarvitse muuttaa rahaksi. Omaisuuserät, kuten kiinteistöt tai ajoneuvot, jäävät tällöin ulosmittauksen ulkopuolelle, koska ne joudutaan ensin muuttamaan rahaksi ennen kuin velkaa voidaan maksaa.

Tavallisesti ulosmittaus kohdistuu palkka-, eläke- tai elinkeinotuloon. Ulosmitattavaa omaisuutta voi olla myös sellaiset omaisuuserät, jotka eivät ole rahaa. Tällöin kyse ei saa olla suppeasta ulosotosta. Kiinteääkin omaisuutta voidaan ulosmitata. Tällaisia rahaksi muutettavia omaisuuseriä voi olla esimerkiksi autot ja asunto-osakkeet. Pääsääntöisesti irtainta omaisuutta ulosmitataan ennen kiinteää omaisuutta. Viimeisempänä ulosmittaus kohdistuu vakituiseen asuntoon sekä sellaiseen omaisuuteen, jota velallinen tarvitsee elinkeinotoimintaansa varten tai muutoin tarvitsee. Velallinen voi osoittaa ulosottoviranomaiselle, mitä omaisuutta voidaan ulosmitata. Koko ulosottoprosessin aikana toivotaankin, että velallinen olisi aktiivinen osapuoli ulosotossa ja joka haluaa maksaa velkansa vapaaehtoisesti pois.

Ulosotossa ei ulosmitata rahavaroja, jotka ovat asumistukeen tai lapsilisään annettuja varoja. Eli sosiaaliavustukset ja sosiaalietuudet eivät ole ulosmittauskelpoisia. Ulosmittauksessa tehdään myös tiettyjä vähennyksiä rahavaroista ennen sen ulosmittausta. Tällaisia vähennyksiä ovat muun muassa elätettävät perheenjäsenet. Kyse on tällöin eräänlaisesta suojaosuudesta, joka jätetään henkilölle.

Ulosmitattu omaisuus muutetaan rahaksi. Tämä tapahtuu myymällä omaisuutta. Mikäli omaisuutta on otettu vakuudeksi maksusuunnitelman yhteydessä, sitä ei muuteta rahaksi eli myydä. Se myydään vasta sitten, kun velallinen ei etene maksusuunnitelman mukaan ja ei maksa velkaansa pois. Jos velallinen maksaa velan, saa hän omaisuuden eli vakuuden takaisin ulosmittauksen rauettua.

Ulosmittaus jatkuu aina niin kauan, kunnes velka on maksettu. Tämä on pääsääntö, mistä voidaan poiketa. Perinnän esteen vuoksi ulosotto voi päättyä aikaisemmin kuin velan tullessa maksetuksi. Huomioitavaa on se, että velkoja voi aloittaa uuden ulosoton samoin perustein kuin edellisen, jos velka ei tullut maksetuksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]