Minilex - Lakipuhelin

Ulosoton este

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosoton esteenä voi olla velallisen varattomuus, tuntemattomuus tai muu este. Vain sellaista omaisuutta, joka kuuluu velalliselle, voidaan ulosmitata. Sivulliselle kuuluva omaisuus on siten ulosoton ulkopuolella, ellei se toimi velallisen velan vakuutena. Ulosottomies antaa ulosoton esteestä antaa varattomuustodistuksen tai varattomuus- ja tuntemattomuustodistuksen. Lisäksi voidaan antaa todistus suppean ulosoton esteestä tai mahdollisesta tuntemattomuusesteestä, muusta esteestä maksuvelvoitteen täytäntöönpanossa sekä muuta kuin maksuvelvoitetta koskevasta täytäntöönpanon esteestä. Kun ulosottoasia on hyväksytty vireille, esteen toteaminen tarkoittaa sitä, että täytäntöönpanoa ei ole voitu saattaa loppuun. Ilman estetodistusta raukeaa sellainen asia, jossa täytäntöönpanon peruste puuttuu, eli ulosottoasia ei ole tullut vireille lainkaan. Jos ulosoton hakija haluaa peruuttaa hakemuksensa, annetaan estetodistus siitä, että käsittely on estynyt hakijan omasta toiveesta. Konkurssin, yrityssaneerauksen tai yksityishenkilön velkajärjestelyn alkaminen johtaa myös ulosoton estetodistukseen antamiseen.

Jos ulosoton esteenä on velallisen kykenemättömyys täyttää velvoitettaan, eli velallinen on todettu varattomaksi ja mahdollisesti myös hänen osoitetietonsa tuntemattomiksi, annetaan varattomuus- ja tuntemattomuustodistus. Varattomuustodistus todistaa esteen ulosotolle, eli sen, ettei velallisella ole ulosmittauskelpoista omaisuutta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Passiivirekisteriin voidaan merkitä varattomuustodistuksen perusteella saatava, jos ulosoton hakija eli velkoja sitä pyytää. Se tarkoittaa, että varattoman velallisen velasta ei tehdä aktiivisia perintätoimia eikä asia ole rekisteröinnin aikana ulosotossa vireillä, mutta jos rekisteröinnin aikana ilmaantuu uutta ulosmitattavaa omaisuutta, se ulosmitataan passiivirekisteriin merkityn saatavan hyväksi. Merkintä on voimassa passiivirekisterissä kaksi vuotta. Jos velallisesta tehdään varattomuus- tai varattomuus- ja tuntemattomuuseste, tehdään myös luottotietorekisteriin maksuhäiriömerkintä.

Muu todistus ulosoton esteestä voi koskea ulosottoperusteen kumoamista, vanhentumista, kuittausta tai muuta syytä, esimerkiksi yksityishenkilön velkajärjestelyn aloittamista, jonka takia täytäntöönpantava velvoite on lakannut ulosottoasian vireilläolon aikana.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa