Minilex - Lakipuhelin

Ulosmitatun omaisuuden myynti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosotossa ulosmitataan omaisuutta ulosmittausjärjestyksen mukaan. Lähtökohtaisesti ensiksi ulosmitataan palkkaa tai muuta toistuvaistuloa. Tämän jälkeen ulosmitataan irtainta omaisuutta ja lopuksi kiinteää omaisuutta. Tämä ulosmitattu omaisuus muutetaan rahakasi omaisuuden myynnillä. Myynnistä vastaa ulosottomies. Myynnistä saadut tulot tilitetään lopuksi velkojille.

Koska viranomaistoiminnan on perustuttava tarkoin lakiin, myös omaisuuden myynnistä ulosotossa säädetään melko yksityiskohtaisesti laissa. Laissa asetetaan selkeät vaatimukset sille, kuinka ulosmitattua omaisuutta saa myydä.

Ulosmitattu omaisuus myydään ulosottomiehen toimittamalla julkisella huutokaupalla taikka muulla tavalla, kuten toimeksiannolla. Jälkimmäistä myyntitapaa kutsutaan vapaaksi myynniksi. Vapaa myynti on menettelynä joustavampi ja sen yhteydessä ulosottomies voi esimerkiksi tilanteen mukaan itse tarjouksia hankkimalla toteuttaa hyvän lopputuloksen turvaavan myynnin. Myyntitapoja on siis olemassa lain mukaan kaksi, huutokauppa ja vapaa myynti. Ulosottomies voi harkita, kumpi tapa myynnille sopii paremmin. Ulosottomiehen tulee kuitenkin valita sellainen myyntitapa, jolla päästään mahdollisimman hyvään myyntitulokseen kohtuullisessa ajassa.

 

Huutokauppa

Lain mukaan huutokauppa tarkoittaa ulosottomiehen järjestämää julkista huutokauppaa. Kaikki muut tavat myydä omaisuutta luokitellaan vapaaksi myynniksi. Huutokauppa on aina lähtökohta ja se on aina sallittu myyntivaihtoehto toisin kuin vapaa myynti.

Huutokaupan menettelystä säädetään melko tarkasti laissa. Huutokauppa on toteutettava mahdollisimman nopeasti ilman turhia viivästyksiä. Huutokaupasta täytyy myös tiedottaa julkisesti, esimerkiksi sanomalehdessä. Tarjoukset huutokaupassa esitetään nostotarjouksina. Huutokauppa poikkeaa sen mukaan, myydäänkö irtainta tai kiinteää omaisuutta. Laissa on esimerkiksi enemmän kiinteistön huutokauppaa koskevia säännöksiä kuin irtaimen omaisuuden huutokauppasäännöksiä. 

 

Vapaa myynti

Vapaassa myynnissä on lähtökohtaisesti käytettävissä kolme erilaista myyntivaihtoehtoa. Ensinnäkin omaisuus voidaan myydä yksityisen järjestämässä julkisessa huutokaupassa. Tässä tapauksessa ulosottomies siis uskoo myynnin yksityiselle huutokaupantoimittajalle. Toinen vaihtoehto on ulosottomiehen suorittama vapaa myynti, johon voidaan ryhtyä tietyin edellytyksin. Tällaiseen ulosottomiehen vapaaseen myyntiin tarvitaan poikkeuksetta asianosaisten suostumus. Kolmas vapaan myynnin vaihtoehto on asianosaisten itsensä järjestämä vapaa myynti, jossa asianosaiset keskenään sopivat, kuinka myynti käytännössä toteutetaan. Asianosaiset voivat esimerkiksi uskoa myynnin kiinteistövälittäjälle.

Vapaa myynti on nimensä mukaan suhteellisen vapaa ja joustava tapa saada omaisuutta myydyksi. Vapaaseen myyntiin liittyy kuitenkin monia ehtoja ja edellytyksiä, joista säädetään tarkemmin lailla. Vapaa myynti ei ole esimerkiksi mahdollinen silloin, kun joku oikeuden haltija on jäänyt tuntemattomaksi.

Vapaa myynti on siis kyseessä aina silloin, kun myynnin suorittaa joku muu kuin ulosottomies tai kun myynti ei ole julkinen. Ulosottomiehen on mietittävä tarkkaan, kumpi myyntitapa tuottaa paremman tuloksen, sillä myynnistä saa lähtökohtaisesti valittaa.

 

Tavoitteena mahdollisimman hyvä lopputulos

Ulosottomiehen tulee myynnissä pyrkiä mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Kun ulosottomies tekee valintaansa myyntitavasta, tulee hänen ottaa huomioon saatavissa oleva kauppahinta, myyntikustannukset ja myynnin vaatima aika. Myynti voidaan kumota myyntitavan valinnan perusteella vain, jos on myyty kiinteistö tai arvokasta irtainta omaisuutta ja saatetaan todennäköiseksi, että muulla myyntitavalla olisi saatu huomattavasti korkeampi kauppahinta.

 

Myynnistä poikkeaminen

Ulosmitattua omaisuutta ei kuitenkaan aina välttämättä myydä. Ulosottomies voi suorittaa ulosmittauksen maksusuunnitelman vakuudeksi. Tällöin myyntiin ryhdytään vain, jos velallinen ei maksa velkaansa sovitun maksusuunnitelman mukaisesti määräajassa. Jos velka maksetaan sovitun mukaisesti, ulosmittaus raukeaa ja omaisuus palautetaan velalliselle.

Myyntiä voidaan myös tarpeen mukaan lykätä paremmin myyntitulon takaamiseksi.

 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Ulosoton myynnissä on myös huomioitava alimman hyväksyttävän tarjouksen periaate.

- Myynnistä ja siihen liittyvistä poikkeuksista säädetään laissa.

Varoitukset

- Ostajan on otettava huomioon, että ulosotossa omaisuutta myydään sellaisena kuin se on.

- Ostajan on lisäksi huomioitava, että hinnanalennus ja kaupan kumoaminen myynnissä ovat mahdollisia vain tietyin edellytyksin.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]