Minilex - Lakipuhelin

Suppea ulosotto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suppea ulosotto on toinen vaihtoehto tavalliselle ulosottoprosessille, jossa ulosotto kohdistetaan velallisen kaikkeen omaisuuteen. On olemassa kuitenkin paljon sellaisia pieniä saatavia, joita ei ole tarkoituksenmukaista periä samalla tavalla kuin suuria saatavia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pieniä saatavia ei ole välttämättä järkevää periä myymällä velallisen omaisuutta. Tällöin on tarjolla hieman kevyempi prosessi, suppea ulosotto. Tähän kuitenkin ryhdytään vain, jos hakija sitä erikseen pyytää. Ulosottomies ei siis itse saa ryhtyä suppeaan ulosottoon. Suppea ulosotto on yksinkertainen ja tehokas menettely, johon ryhdytään vain hakijan pyynnöstä.

Milloin suppeaan ulosottoon voidaan ryhtyä?

Jos hakija haluaa tyytyä vain suppeaan ulosottoon, tulee sitä pyytää nimenomaisesti ulosottohakemuksessa. Jos usea velallinen vastaa samasta velasta, suppeaan ulosottoon ei voida ryhtyä.

Mitä suppeassa ulosotossa ulosmitataan?

Suppeassa ulosotossa voidaan ulosmitata velalliselta toistuvaistulo tai veroennakon palautus sekä muu valtioneuvoston asetuksella säädettävä omaisuus, jota ei tarvitse muuttaa rahaksi. Jos velkoja on pyytänyt suppeaa ulosottoa ulosottohakemuksessa, ulosottomiehen tulee etsiä edellä mainitun kaltaista omaisuutta tarkastamalla velallisen varallisuustietoja rekistereistä ja suorittamalla muita vastaavia toimia niin kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. Ulosottomies voi esimerkiksi ulosmitata velallisen pankkitilivaroja. Pääsääntöisesti suppeassa ulosotossa ei kosketa sellaista omaisuutta, joka edellyttää myyntitoimia.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jos ulosottomies toteaa suppeassa ulosotossa velallisen varattomaksi, johtaa tämä luottotietomerkintään, jonka velallinen saa poistetuksi maksamalla suppeassa ulosotossa olleen saatavan.

Voiko suppeasta ulosotosta siirtyä normaaliin menettelyyn?

Hakija voi peruuttaa suppeaa ulosottoa koskevan rajoituksen ulosottohakemuksestaan, jolloin velalliselle kuuluvaa omaisuutta etsitään kuten tavallisessa ulosottoasiassa. Tällöin velalliselta etsitään myös sen laatuista omaisuutta, joka voidaan muuttaa rahaksi. Jos muussa ulosottoasiassa on ulosmitattu velalliselta omaisuutta, joka on myytävänä, ja ulosottomies arvioi, että suppeassa ulosotossa perittävänä oleva saatava kertyisi kokonaan tai sille etuoikeussäännökset huomioon ottaen kertyisi valtioneuvoston asetuksella säädettyä suurempi määrä, hakijalta tulee tiedustella haluaako hakija peruuttaa suppeaa ulosottoa koskevan rajoituksen.

Suppeaa ulosottoa koskevan asian vireille tulolla on sama oikeusvaikutus kuin tavallisella ulosottoasialla. Kuitenkin varattomuusestetodistuksen sijasta annetaan hakijalle estetodistus, jonka mukaan velalliselta ei ole löydetty riittävästi omaisuutta, joka voi olla suppean ulosoton kohteena. Jos velallisen olinpaikasta ei ole tietoa varattomuuden lisäksi, tällöin hakijalle annetaan todistus tuntemattomuusesteestä. Poikkeuksena tavalliseen ulosottoon on myös, ettei suppean ulosoton jälkeen saatavaa voi merkitä passiivisaatavaksi eikä takaisinsaantikannetta voida nostaa.

Vinkit

- Suppeassa ulosotossa selvitetään velallisen tuloja ja omaisuutta eri rekistereistä.

- Suppeaan ulosottoon ryhdytään vain hakijan pyynnöstä.

- Suppeassa ulosotossa ulosottomaksu on hieman pienempi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa