Minilex - Lakipuhelin

Suppea ulosotto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos hakija haluaa tyytyä vain suppeaan ulosottoon, tulee sitä pyytää nimenomaisesti ulosottohakemuksessa. Jos usea velallinen vastaa samasta velasta, suppeaan ulosottoon ei voida ryhtyä.

Suppeassa ulosotossa voidaan ulosmitata velalliselta toistuvaistulo tai veroennakon palautus sekä muu valtioneuvoston asetuksella säädettävä omaisuus, jota ei tarvitse muuttaa rahaksi. Jos velkoja on pyytänyt suppeaa ulosottoa ulosottohakemuksessa, ulosottomiehen tulee etsiä edellämainitun kaltaista omaisuutta tarkastamalla velallisen varallisuustietoja rekistereistä ja suorittamalla muita vastaavia toimia niinkuin valtioneuvoston asetuksella säädetään.

Hakija voi peruuttaa suppeaa ulosottoa koskevan rajoituksen ulosottohakemuksestaan, jolloin velalliselle kuuluvaa omaisuutta etsitään kuten tavallisessa ulosottoasiassa. Tällöin velalliselta etsitään myös sen laatuista omaisuutta, joka voidaan muuttaa rahaksi. Jos muussa ulosottoasiassa on ulosmitattu velalliselta omaisuuutta, joka on myytävänä, ja ulosottomies arvioi, että suppeassa ulosotossa perittävänä oleva saatava kertyisi kokonaan tai sille etuoikeussäännökset huomioon ottaen kertyisi valtioneuvoston asetuksella säädettyä suurempi määrä, hakijalta tulee tiedustella haluaako hakija peruuttaa suppeaa ulosottoa koskevan rajoituksen.

Suppeaa ulosottoa koskevan asian vireilletulolla on sama oikeusvaikutus kuin tavallisella ulosottoasialla. Kuitenkin varattomuusestetodistuksen sijasta annetaan hakijalle estetodistus, jonka mukaan velalliselta ei ole löydetty riittävästi omaisuutta, joka voi olla suppean ulosoton kohteena. Jos velallisen olinpaikasta ei ole tietoa varattomuuden lisäksi, tällöin hakijalle annetaan todistus tuntemattomuusesteestä. Poikkeuksena tavalliseen ulosottoon on myös, ettei suppean ulosoton jälkeen saatavaa voi merkitä passiivisaatavaksi eikä takaisinsaantikannetta voida nostaa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa