Minilex - Lakipuhelin

Ulosmitatun omaisuuden ostaja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ostaja saa huutokaupalla myytyyn omaisuuteen omistusoikeuden ja oikeuden määrätä omaisuudesta, kun kauppahinta on maksettu tai, jos myynnistä on tehtävä kauppakirja, silloin omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun hän on saanut kauppakirjan. Kauppakirja tehdään silloin, kun kyse on kiinteistön tai huoneiston taikka rakennuksen hallintaan oikeuttavista osakkeista. Osakekirjat luovutetaan ostajalle kauppakirjan yhteydessä. Ulosottomiehen tulee antaa kauppakirja ostajalle.

Ostaja saa ottaa omaisuuden haltuunsa, kun kauppahinta on maksettu. Jos myynnistä on tehtävä kauppakirja, ostaja ei saa käyttää omaisuutta sen arvoa alentavalla tavalla, ennen kuin on saanut kauppakirjan itselleen. Ulosottomies säilyttää omaisuutta, kunnes ostaja saa ottaa sen haltuunsa. Jollei ostaja sen jälkeen nouda omaisuutta kohtuullisessa ajassa ja maksa säilytyskuluja, ulosottomies saa myydä omaisuuden ostajan lukuun. Ostajalla on oikeus tarkistaa omaisuuden kunto ennen haltuun ottamista.

Ulosottomiehen tulee pyynnöstä antaa ostajalle tarpeellista virka-apua omaisuuden haltuun saamiseksi. Jos velallinen käyttää myytyjä tiloja sen jälkeen, kun ostaja on maksanut kauppahinnnan, ulosottomiehen tulee ostajan pyynnöstä toimittaa häätö. Jos kyse on omistajavaihdoksen jälkeen tapahtuvasta muutosta, muuttopäivää saa lykätä vain painavasta syystä, jos velallinen on sitä pyytänyt ennen huutokauppaa. Ostajaehdokkaille tulee ilmoittaa miten muuttopäivä määräytyy. Virka-apu voidaan antaa ostajalle muutoksenhaun tai täytäntöönpanoriidan estämättä, jollei sitä erikseen kielletä tuomioistuimen antamassa keskeytysmääräyksessä.

Ostaja tai myyty omaisuus eivät kumpikaan vastaa muista kuin niistä saatavista ja oikeuksista, joiden siirtymisestä vastattavakseen ostaja on sopinut tai joiden on ilmoitettu pysyvän voimassa tai siirtyvän ostajan vastattavaksi myynnissä. Huoneen- tai maanvuokrasopimus, jota ei ole pysytetty myynnissä, tulee irtisanoa tai purkaa, jos ostaja haluaa vapautua sopimuksesta. Ostajalla on oikeus saada pyydettäessä ulosottomieheltä virka-apua, jos huoneen-tai maanvuokrasopimuksen irtisanominen tai purkaminen on toimitettu todistettavasti eikä vuokralainen suostu irtisanomisesta tai purkamisesta huolimatta lähtemään vuokratusta tilasta tai kiinteistöstä.

Ulosottomiehen tulee ennen myyntiä ilmoittaa ostajaehdokkaille mahdolliset maksamattomat yhtiövastikkeet ja muut kustannukset. Ostajaehdokkaille tulee ilmoittaa myös sellaisten selville saatujen saatavien ja maksujen määrä, joiden suorittamista sähkön tai muun vastaavan palvelun saaminen myyntikohteeseen edellyttää.

Sivullinen ei voi esittää ostajaa vastaan väitettä paremmasta oikeudesta myytyyn omaisuuteen sen jälkeen, kun omistusoikeus on siirtynyt ostajalle kauppahinnan tultua maksetuksi tai kun ostaja on saanut kauppakirjan ulosmitatun omaisuuden ostamisesta. Poikkeuksena on tapaus, jossa ostaja on tiennyt sivullisen paremmasta oikeudesta omaisuuteen. Tällöin ostajaa vastaan voidaan sivullisen toimesta esittää väite paremmasta oikeudesta. Omaisuus tulee tällöin palauttaa oikealle omistajalleen, eli paremman oikeuden omaavalle sivulliselle. Velallisen osalta tällaisessa tapauksessa tilitys keskeytetään, jos sivullinen tekee väitteen, että tilitys loukkaa hänen omaisuuttaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]