Minilex - Lakipuhelin

Asiamies asianosaisen apuna ulosottomenettelyssä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asianosainen voi käyttää ulosottomenettelyssä asiamiestä. Asiamiestä voi käyttää esimerkiksi velkoja, joka on siirtänyt saatavan perinnän perintäyhtiölle. Tällöin perintäyhtiön toimihenkilö toimii velkojan asiamiehenä asiassa. Asiamiehenä ei saa toimia ulosottomiehelle tai kihlakunnan voudille läheinen henkilö. Jos hakija asuu ulkomailla, eikä hän ole ilmoittanut tiedoksianto-osoitetta Suomessa tai ulkomailla, hakijalla tulee olla Suomessa asuva asiamies, jolla on oikeus ulkomailla asuvan päämiehensä puolesta ottaa vastaan täytäntöönpanoa koskevat tiedoksiannot.

Asianajaja ja julkinen oikeusavustaja saavat edustaa päämiestään ilman valtakirjaa, jollei ulosottomies toisin määrää. Ilman valtakirjaa saa edustaa myös tietojärjestelmähakijan hakemuksessaan ilmoittama asiamies jos ulosottomies ei ole asiasta toisin määrännyt. Muiden asiamisten on esitettävä päämiehensä allekirjoittama valtakirja, jollei oikeutta toimia asiamiehenä voida pitää täysin epäilyksettömänä. Varojen nostamiseen tai omaisuuden haltuunottamiseen on kaikilla asiamiehillä oltava siihen nimenomaisesti oikeuttava valtakirja tai tällaisesta oikeudesta on ilmoitettava tietojärjestelmähakemuksessa. Tällainen käytäntö on esimerkiksi perintäyhtiöissä, jossa perintäyhtiön täytyy pyytää päämieheltään, eli velkojalta, allekirjoitettu tilitysvaltakirja, jotta täytäntöönpano ulosottoviranomaisella saadaan aloitettua.

Valtakirja voidaan antaa myös varmennetulla sähköisellä viestillä. Varojen nostamiseen tai omaisuuden haltuun ottamiseen oikeuttava valtakirja on toimitettava alkuperäisenä tai sellaisella sähköisellä viestillä, jonka lähettäjä voidaan yksilöidä vahvaa sähköistä tunnistamista käyttäen. Muu valtakirja voidaan kuitenkin toimittaa millä tahansa sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä. Jos ulosottomies kuitenkin epäilee tällaisella tiedonsiirtomenetelmällä toimitetun valtakirjan aitoutta, hän voi vaatia asiamiestä toimittamaan sen alkuperäisenä. 

Valtakunnanvoudinvirasto tai sen määräämä viranomainen voi päättää velkojan pyynnöstä, että valtakirja tallennetaan ulosoton tietojärjestelmään. Tietojärjestelmään tallennetulla valtakirjalla voidaan osoittaa asiamiehen edustusvalta, jos on ilmeistä, ettei täytäntöönpanon luotettavuus siitä kärsi. Asiamiehen ei tarvitse esittää tällöin muuta valtakirjaa, ellei ulosottomies toisin määrää. Tietojärjestelmässä tallennettuna oleva valtakirja on peruutettava välittömästi, jos valtakirjan antaja, eli päämies, sitä pyytää.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa