Voiko perintöön osallistua ehdollisesti? Voinko siis ilmoittaa, että osallistun perintöön vain, jos kuolinpesän nettovarallisuus osoittautuu positiiviseksi?

1 vastaus


Taina Virtanen

Minilex Oy

1 vastaus

Käsittelen vastauksessa perinnöstä luopumista perittävän kuoleman jälkeen. Vastaus ei siten kata esimerkiksi testamentista luopumista.
Perintöä ei lähtökohtaisesti voi vastaanottaa ehdollisesti tai vain osittain. Perinnön voi vastaanottaa kokonaisuudessaan tai perinnöstä voi luopua. Perinnöstä luopunut ei ole enää kuolinpesän osakkaan asemassa. Luopujan osuus perinnöstä menee sille, joka olisi saanut perinnön tilanteessa, jossa luopuja on kuollut ennen perittävää.
Jotta perinnöstä luopuminen olisi tehokas, tulee se tehdä kirjallisesti ja ehdoitta, ennen perintöön ryhtymistä. Perintöön ryhtymisenä pidetään kaikkia sellaisia toimia, joiden voidaan katsoa osoittavan perinnön vastaanottotahtoa. Esimerkiksi jäämistöomaisuuden myyminen ja perinnönjakoon osallistuminen katsotaan perintöön ryhtymiseksi. Näin ollen luopuminen on syytä tehdä piakkoin perittävän kuoleman jälkeen.
Perinnön vastaanottamista on mahdollista harkita perunkirjoitukseen saakka, jossa kuolinpesän varat ja velat luetteloidaan. Luopumisilmoitus olisikin suositeltavaa tehdä viimeistään perunkirjoituksen yhteydessä. On kuitenkin muistettava, että tehokkaan luopumisen edellytyksenä on, ettei perintöön ole ryhdytty. Luopumisilmoituksen oikea-aikaisuus on tärkeää, jottei luopumisesta tule yllättäviä veroseuraamuksia. Jos luopumisen halutaan olevan tehokas luopujan ulosmittausvelkojiin nähden, on luopuminen syytä tehdä mahdollisimman pian perittävän kuoltua.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »