Miten menetellään, jos perukirjasta puuttuu omaisuutta? Perunkirjoitusta oli tekemässä eläkkeellä oleva pankinjohtaja, jonka luulisi olevan lainoppinut. Kuitenkin myöhemmin perinnönjaon yhteydessä ilmeni, että eräs maatilkku on kokonaan jätetty mainitsematta. Perunkirjoituksessa oli kaikki tarvittavat asiakirjat, siis myös kiinteistöverotodistus, jossa mainitaan myös tuo maatilkku. Perintöveron suuruus ei muuttuisi, vaikka maatilkku olisi mainittu perukirjassa. Maa aiotaan myydä, mutta sekavan tilanteen vuoksi se on toistaiseksi mahdotonta. Mihin pitäisi ilmoittaa ja onko tilanteesta seuraamuksia?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Jos perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen havaitaan perukirjasta puuttuvan omaisuutta, on kuukauden sisällä havainnosta laadittava oikaisuperukirja. Perukirjan täydennys tai oikaisu on samalla tavalla laissa säädetty velvollisuus kuin perukirjan laatiminen alun perin, joten myös laiminlyönnin seuraukset ovat samanlaiset kummassakin tapauksessa.

Oikaisukirja laaditaan noudattaen samoja muotovaatimuksia kuin perukirjan osalta, mutta sisällön osalta riittää että mainitaan vain oikaistavat varat tai velat. Muilta osin voidaan viitata alkuperäiseen perukirjaan.

Oikaisukirja tulee toimittaa Verohallinnolle samalla tavoin kuin alkuperäinenkin perukirja, eli kuukauden kuluessa sen laatimisesta. Tämä on tehtävä aina, vaikka sillä ei olisi vaikutusta verotukseen.

Oikaisukirjan laatimisen laiminlyönnin seuraamuksina voivat olla kuolinpesän osakkaiden henkilökohtainen velkavastuu kuolinpesän veloista ja perintöveron korotus. Jos perunkirjoituksessa on annettu väärää tietoa tahallaan tai salattu omaisuutta, kyse on rikoksesta. Korostan vielä että rikosvastuu tulee siis kysymykseen vain, jos perukirjan virhe on aiheutettu tahallisesti.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »