Alaikäisten lasten äiti kuoli ja (mielenterveysongelmainen) leskimies jäi asumaan yhteiseen taloon (talo oli täysin äidin nimissä). Lapset olivat asuneet muualla. Äidin vanhemmat olivat sulkeneet puolisot avio-oikeuden ulkopuolelle.
Mitä velvoitteita leskellä on talon kunnossapidon/remonttien suhteen ja onko perillisillä oikeutta käydä määräajoin katsomassa että talon kunto ei vaurioidu normaalia käyttöä enempää? Ilmeisesti talo jää lesken käyttöön tämän eliniäksi ja perilliset voivat vain odottaa lesken kuolemaa ja toivoa, että talo on siinä vaiheessa vielä jonkin arvoinen? Mikäli leski ei kykene/halua pitää taloa kunnossa vaan sen kunto heikkenee tavanomaista asumista enemmän, niin onko siinäkään tapauksessa mahdollista saada leskelle häätö tms?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei, kiitos kysymyksestäsi.

Vaikka leskellä on oikeus hallita hänen ja hänen puolisonsa yhteisenä kotina käytetyn asunnon/talon, hänellä on myös velvollisuus pyrittävä säilyttämään sen mahdollisimman hyväkuntoisena perillisten varalle. Lesken tulee vastata hallinnoimansa asunnon huollosta, ylläpidosta ja muista tarpeellisista kustannuksista, jotka johtuvat kyseisestä omaisuudesta. Talon arvo ei saa lesken hallintaoikeuden aikana laskea enemmän, kuin mitä se normaalista käytöstä johtuvan kulumisen vuoksi laskisi. Lesken ei kuitenkaan tarvitse korvata perillisille normaalista käytöstä aiheutuvaa väistämätöntä kulumista.

Voitte käydä katsomassa talon kuntoa ainoastaan lesken suostumuksella. Omatoiminen taloon meneminen voidaan nimittäin tulkita kotirauhan häiritsemiseksi. Voitte kuitenkin lesken kanssa etukäteen sopia ajankohdasta, jolloin haluatte käydä katsomassa talon kuntoa.

Lesken asumisoikeus on elinikäinen oikeus, joten leskeä ei voi häätää omasta kodistaan. Leski voi menettää asumisoikeutensa ainoastaan siinä tapauksessa, jos hänen varallisuuteen kuuluu tai ilmestyy asunto, jota hän voi käyttää uutena kotinaan.

Mikäli haluat tarkentavia tietoja, voit olla yhteydessä Minilexin lakimiehiin. He auttavat mielellään.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »