Alaikäisten lasten äiti kuoli ja (mielenterveysongelmainen) leskimies jäi asumaan yhteiseen taloon (talo oli täysin äidin nimissä). Lapset olivat asuneet muualla. Äidin vanhemmat olivat sulkeneet puolisot avio-oikeuden ulkopuolelle.
Mitä velvoitteita leskellä on talon kunnossapidon/remonttien suhteen ja onko perillisillä oikeutta käydä määräajoin katsomassa että talon kunto ei vaurioidu normaalia käyttöä enempää? Ilmeisesti talo jää lesken käyttöön tämän eliniäksi ja perilliset voivat vain odottaa lesken kuolemaa ja toivoa, että talo on siinä vaiheessa vielä jonkin arvoinen? Mikäli leski ei kykene/halua pitää taloa kunnossa vaan sen kunto heikkenee tavanomaista asumista enemmän, niin onko siinäkään tapauksessa mahdollista saada leskelle häätö tms?

Ei vielä vastauksia

Aiheeseen liittyvät kysymykset