Hei,

Olemme avioliitossa. Avioero on vireillä, eli ns. harkinta-aika käynnissä. Aviopuoliso on saamassa vuonna 2015 harkinta-aikana lapsen, joka on toisen miehen aikaansaama. Miten vältän tilanteen, että lapsen isyys ei syntymässä lankea automaattisesti minulle, koska olen vielä avioliitossa? Voiko isyyden selvittää jo etukäteen ennen lapsen syntymää? Jos isyys on selvitettävissä vasta lapsen syntymän jälkeen, jääkö rekisteriin merkintä, että olen ollut alunperin lapsen isä johtuen avioliitosta?

Vastauksesta etukäteen kiittäen,

Plummit

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Nykyinen isyyslaki on voimassa vuoden 2015 loppuun, minkä jälkeen voimaan astuu uusi isyyslaki. Muutos ei kuitenkaan luultavasti vaikuta kyseessä olevaan tilanteeseen, sillä nykyisen lain mukaan isyyden selvittämisen voi aloittaa ennen lapsen syntymää vain, jos nainen on raskaana avioliiton ulkopuolella ja pyytää selvittämistä, ja uuden lain mukaan isyyden selvittämisen voi aloittaa ennen syntymää vain, jos näytön saaminen isyydestä muutoin vaarantuisi tai siihen on muu erityinen syy. Toisaalta saattaa olla mahdollista, että tällaiseksi erityiseksi syyksi hyväksyttäisiin se, että lapsi ei hyvin suurella todennäköisyydellä ole Sinun ja perimykseen tai muihin seikkoihin liittyvistä syistä et halua joutua olemaan lapsen isänä edes lyhyttä aikaa. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä, jos lapsi syntyy vuonna 2015, jolloin uusi laki ei ole vielä voimassa.

Mikäli olet avioliitossa lapsen syntymän aikaan, olet myös uuden lain olettaman mukaan lapsen isä, eikä olettaman soveltamiseen vaikuta se, että käynnissä on harkinta-aika. Tällöin on mahdollista lapsen syntymän jälkeen nostaa kanne isyyden kumoamiseksi. Kanne on nostettava kahden vuoden kuluessa lapsen syntymästä. Jos isyytesi kumoutuu, on väestötietojärjestelmässä vain tieto lasten vanhemmista ja perheoikeudellisesta asemasta. Siellä voi olla tieto, että lapsi on aviolapsi, mutta jos isyytesi on kumottu, on lapsi merkitty joko isättömäksi tai oikean isän tunnustamisen perusteella tämän lapseksi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »