Voidaanko avioero myöntää ilman harkinta-aikaa, jos puolisoilla on ollut yhteinen osoite, mutta toisella puolisolla on ollut koko ajan oma asunto toisella paikkakunnalla? Avioliitto on kestänyt hieman yli vuoden.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Puolisoilla on oikeus saada avioero harkinta-ajan jälkeen. Kun harkinta-aikaa on kulunut vähintään kuusi kuukautta, puolisot tuomitaan avioeroon, jos he yhdessä sitä vaativat tai toinen heistä sitä vaatii. Vaatimus on tehtävä ennen kuin vuosi on kulunut harkinta-ajan alkamisesta.
Puolisoilla on kuitenkin oikeus saada avioero ilman harkinta-aikaa, jos he ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta. Satunnainen vierailu puolison luona tai esimerkiksi lasten tapaaminen ei kuitenkaan estä avioeron myöntämistä ilman harkinta-aikaa, mikäli puolisot siis kuitenkin asuvat erillään. Jos puolisot päättävätkin muuttaa taas yhteen, katkeaa erillään asumisen määräajan kuluminen. Keskeistä siis on, että erillään asuminen on jatkunut keskeytymättömänä, ja että erillään on asuttu viimeiset kaksi vuotta, jotta avioeron voi saada ilman harkinta-aikaa erillään asumisen vuoksi.
Puolisot on kuitenkin tuomittava avioeroon ilman harkinta-aikaa silloin, kun puolisot ovat toisilleen sukua suoraan takenevassa ja etenevässä polvessa tai sisaruksia taikka puolisisaruksia tai jos avioliitto on solmittu jommankumman puolison aikaisemman avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen ollessa voimassa, eikä aikaisempi avioliitto tai rekisteröity parisuhde vielä ole purkautunut.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »