Perheetön siskoni teki testamentin minulle ainoalle elossaolevalle siskolleen. Testamenttia ei hyväksyneet muut perilliset eli kuolleen veljeni lapset. Kukaan ei halua viedä asiaa tuomioistuimeen vaan yrittävät lääkärinlausunnolla saada testamentin kumottu. Omko tämä laillista ilman tuomioistuimen päätöstä. Kanneaika menee kohta umpeen pitääkö minun nostaa kanne vainajan viimeisen tahdon toteuttamiseksi olen hyväksynyt testamentin.

2 vastausta


Minilex

2 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Testamentin moitteella tarkoitetaan perillisen väitettä siitä, että testamentti on pätemätön. Moittiminen tapahtuu nostamalla kanne käräjäoikeudessa testamentin saajaa vastaan. Kanne tulee nostaa kuuden kuukauden kuluessa testamentin todisteellisesta tiedoksiannosta. Mikäli testamentti todetaan käräjäoikeudessa pätemättömäksi, perintö menee testamentinsaajan sijaan laissa määrätyille perillisille.

Testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi, mikäli testamentintekijä on ollut alaikäinen, testamentti ei noudata laissa säädettyjä muotovaatimuksia, testamentin tekemiseen on vaikuttanut mielisairaus, tylsämielisyys tai testamentintekijän muu sieluntoiminnan häiriö sekä siinä tapauksessa, että testamentintekijä on pakotettu tekemään testamentti tai hänet on taivutettu siihen käyttämällä hyväksi hänen ymmärtämättömyyttään, tahdonheikkouttaan tai riippuvaista asemaansa taikka hänet on petollisesti vietelty tekemään testamentti.

Tapauksessanne heidän, jotka eivät testamenttia hyväksy, tulisi siis nostaa testamentinmoitekanne käräjäoikeudessa saadakseen testamentti pätemättömäksi. Heidän on lisäksi kyettävä todistamaan, että pätemättömyyden aiheuttava peruste on ollut olemassa testamentin tekohetkellä, jolloin lääkärintodistuksella asia voitaisiin todistaa. Ilman käräjäoikeuden päätöstä testamentti ei kuitenkaan ole pätemätön.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Minilex

2 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Testamentin moitteella tarkoitetaan perillisen väitettä siitä, että testamentti on pätemätön. Moittiminen tapahtuu nostamalla kanne käräjäoikeudessa testamentin saajaa vastaan. Kanne tulee nostaa kuuden kuukauden kuluessa testamentin todisteellisesta tiedoksiannosta. Mikäli testamentti todetaan käräjäoikeudessa pätemättömäksi, perintö menee testamentinsaajan sijaan laissa määrätyille perillisille.

Testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi, mikäli testamentintekijä on ollut alaikäinen, testamentti ei noudata laissa säädettyjä muotovaatimuksia, testamentin tekemiseen on vaikuttanut mielisairaus, tylsämielisyys tai testamentintekijän muu sieluntoiminnan häiriö sekä siinä tapauksessa, että testamentintekijä on pakotettu tekemään testamentti tai hänet on taivutettu siihen käyttämällä hyväksi hänen ymmärtämättömyyttään, tahdonheikkouttaan tai riippuvaista asemaansa taikka hänet on petollisesti vietelty tekemään testamentti.

Tapauksessanne heidän, jotka eivät testamenttia hyväksy, tulisi siis nostaa testamentinmoitekanne käräjäoikeudessa saadakseen testamentti pätemättömäksi. Heidän on lisäksi kyettävä todistamaan, että pätemättömyyden aiheuttava peruste on ollut olemassa testamentin tekohetkellä, jolloin lääkärintodistuksella asia voitaisiin todistaa. Ilman käräjäoikeuden päätöstä testamentti ei kuitenkaan ole pätemätön.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »