Miten menetellä tilanteessa, jossa avioparilla ei ole ennen avioliittoa tehtyä avioehtoa. Avioliitto on solmittu pari vuotta sitten ja hiljattain toisen osapuolen tietoon on tullut, että puoliso on jättänyt ennen avioliiton solmimista kertomatta monista tärkeistä asioista, mm. perinnässä olevat velat. Avioehtoa haluava puoliso on jo ennen avioliittoa omistanut kiinteistön, ajoneuvoja ja metsää, kumppanilla ei ole ollut avioliittoa solmittaessa omistuksessaan muuta kuin tavanomaista tavaraa (vaatteita, astioita, halpoja huonekaluja). Kumppani on kieltäytynyt avioehdon solmimisesta. Mitä tehdä?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Suomessa avioliitto perustuu omaisuuden erillisyyden periaatteelle avioliiton aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että kummallakin puolisolla on itsenäinen velkavastuu. Aviomies ei esimerkiksi vastaa vaimonsa tekemästä velasta silloinkaan, kun hänellä on avio-oikeus vaimonsa omaisuuteen tai vaimolla hänen omaisuuteensa. Sinun ei ole siis tarpeen tehdä avioehtoa sen vuoksi, että välttäisit joutumasta vastuuseen puolisosi velasta. Jos kuitenkin pohdit avioeroa, voivat velat vaikuttaa tässä tapauksessa omaisuuden ositukseen ja mahdollisesti maksettavan tasingon määrään.

Avioliittolain oletusjärjestelmän mukaan puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus tarkoittaakin oikeutta saada puolet puolisoiden yhteenlasketusta netto-omaisuudesta avioeron tai puolison kuoleman johdosta toimitettavassa osituksessa. Avio-oikeus voidaan poistaa tai sen vaikutusta voidaan rajoittaa avioehtosopimuksella. Sopimus on mahdollista tehdä avioliiton aikana. Jotta avioehtosopimus on pätevä, täytyy kummankin puolison allekirjoittaa sopimus. Jos puolisosi on kieltäytynyt avioehdon solmimisesta, ei sinulla ikävä kyllä ole mahdollisuutta poistaa tai rajata puolisosi avio-oikeutta.

Aviovarallisuusjärjestelmän pääsääntönä onkin, että puoliso ei voi yksin omalla päätöksellään määrätä, siitä, onko hänen omaisuutensa avio-oikeuden alaista vai ei. Tästä säännöstä on kuitenkin poikkeus: Jos puoliso on asetettu konkurssiin, toinen puoliso voi irtisanoa avio-oikeuden. Tätä irtisanomisoikeutta puolisolla ei ole vielä pelkästään sillä perusteella, että toisen puolison omaisuuteen on kohdistettu ulosmittaus tai häntä koskeva velkajärjestely on aloitettu. Tämä onkin harvinainen tapa poistaa avio-oikeus. Puolisosi ei mitä todennäköisimmin ole konkurssissa, joten avio-oikeuden irtisanominen ei tule kyseeseen.

Aviovarallisuusjärjestelmämme rakentuu avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästön puolittamisperiaatteelle. Avioerossa on siis puolisolla oikeus saada puolet puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden yhteenlasketusta säästöstä. Joskus voi olla kohtuullista, että ositusta sovitellaan eli tasingon suuruuteen vaikutetaan. Sovittelun tarpeellisuus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti.

Jos olet miettinyt avioeroa vaihtoehtonasi, voi olla mahdollista, että saat osituksen määrää soviteltua. Sovitteluperuste voi olla esimerkiksi se, että avioliittonne on kestänyt vain pari vuotta ja toinen puoliso on salaillut rahatilanteensa. En osaa kuitenkaan sanoa, että kuinka todennäköisesti saisit soviteltua tasingon määrää avioerotilanteessa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »