miten lapset voi kumota testamentin?
kolme täysi-ikäistä ja kaksi alaikäistä
leski vie kaiken mitä vaan irti saa...

2 vastausta


Minilex

2 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Jos ymmärsin oikein, tilanteesi on seuraavanlainen: vanhempanne on kuollut, ja hän on tehnyt eläessään testamentin puolisonsa hyväksi. Edesmenneellä vanhemmalla on viisi lasta. Epäselväksi jäi, kuinka suuren osuuden leski saisi testamentin perusteella jäämistöstä. Testamenttihan on vainajan yksipuolinen tahdonilmaisu omaisuutensa jakamisesta, ja sitä onkin varsin vaikea "kumota" kokonaan, jos testamentti on tehty muotomääräysten mukaisesti.

Ensiksi todettakoon, että rintaperillisillä eli lapsilla on oikeus lakiosaansa, joka on vähintään puolet pesän omaisuudesta. Edesmennyt vanhempi voi siis jakaa toisin enintään puolet omaisuudestaan testamentilla kuin mitä laki määrää perimisjärjestyksestä. Jos testamentissa sanotaan, että yli puolet omaisuudesta on jaettava leskelle, voivat rintaperilliset eli lapset moittia testamenttia kuuden kuukauden kuluessa saatuaan tiedon testamentista siltä osin, kuin testamentin mukainen osuus menisi yli puolet pesän arvosta. (Sivuhuomautuksena, että mikäli vainaja ja leski olivat naimisissa, on leskellä oikeus asua heidän yhteisessä kodissa ja pitää itsellään asuinirtaimisto; tätä omaisuutta ei voi lesken eläessä jakaa, vaikka se loukkaisi lasten lakiosuutta)

Testamenttia voidaan moittimisen johdosta myös julistaa pätemättömäksi eli "kumota" seuraavin perustein. Tässä tapauksessa mahdolliset perusteet pätemättömyydellä olisivat testamentin muotomääräysten noudattamattomuus ( esimerkiksi todistajien puuttuminen tai testamentin kirjaamattomuus tietyin poikkeuksin ), testamentin tekoon vaikuttanut mielisairaus tai " muu sieluntoiminnan häiriö". Myös se, että testamentin tekijä on pakotettu tekemään testamentti tai taivutettu siihen käyttämällä hyväksi tekjän ymmärtämättömyyttä voivat esimerkiksi olla perusteita testamentin pätemättömyydelle.

On huomattava, että jokaisen perillisen on moitittava testamenttia, jos testamentti halutaan kokonaan "kumota". Luonnollisesti edellytyksenä on, että on olemassa peruste moittia testamenttia ylipäänsä. Epäselvissä tapauksissa suosittelen ottamaan yhteyttä asiantuntijaan, jonka kanssa voi asiaa pohtia tarkemmin ja tapauksen erityispiirteet huomioon ottaen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Minilex

2 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lisättäköön vielä, että testamenttia, joka loukkaa rintaperillisen lakiosaa, on moitittava kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedoksisaannista haastemiehen välityksellä tai muulla todistettavalla tavalla.

Jos perilliset haluavat julistaa testamentin pätemättömäksi, on perillisten tällöin moitittava nostamalla kanne tuomioistuimessa kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedoksisaannista.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »