Aluksi. Pahoittelen, etta tekstista puuttuvat ae:t ja oe:t, pilkut. Engl.kiel. nappaimisto. Ok. Kysymykseni kuuluu: Jos toinen vanhemmista on tehnyt testamentin omaisuutensa jaosta, voiko han testamentata omaisuutensa muille kuin lapsilleen? Vanhemmat (eronneet), omistavat avioliittonsa aikana hankkimansa omaisuuden puoliksi. T.s. kuinka suuri osa kuuluu lain mukaan lapsille?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lain mukaan ensisijaisesti perinnön saavat rintaperilliset eli perittävän lapset. Kukin lapsista saa yhtä suuren osan perinnöstä. Rintaperillisellä on oikeus saada lakiosansa perittävän kuoleman jälkeen. Lakiosa on puolet perilliselle lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta.

Esimerkki: A kuolee ja häneltä jää yksi lapsi B. A ei ollut kuollessaan naimisissa. A:n jäämistön arvo on 100 000€. Ilman testamenttia B perii koko 100 000 euroa. Jos A kuitenkin on tehnyt testamentin, hän voi testamentata jäämistöstään puolet. Tämä tarkoittaisi sitä, että A:lla on oikeus testamentata 50 000€ haluamalleen taholle ja B:lle jäisi tällöin hänen lakiosansa eli 50 000€. Perillinen on aina oikeutettu saamaan lakiosansa, ellei häntä ole tehty perinnöttömäksi. Perinnöttömäksi tekemisessä tulee kuitenkin ottaa huomioon, että laissa on tiukat edellytykset perinnöttömäksi tekemiselle.

Edellä mainitulla esimerkillä yritin selkeyttää sääntöä, että lakiosa, johon rintaperillisellä on pääsääntöisesti aina oikeus, on puolet perilliselle lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »