Yhteiselon alkaessa naisella on ollut perittyä omaisuutta ja pienipalkkainen työ, miehellä ei omaisuutta ja hyvinpalkattu työ. Tuolloin sovittiin, että yhteiset kulut laitetaan puoliksi. Avioliiton solmimisen yhteydessä tehtiin avioehto. Vaimo on hoitanut lapset kotona. Pitkän kotiäitiyden ja terveysongelmiensa vuoksi vaimo on ollut paljon työttömänä. Tänä aikana on ollut esim vuosia jolloin hän ei ole saanut työttömyyskorvausta miehen palkan suuruuden vuoksi. Lasten olemassaolon aikana (15 v) miehen bruttotulot ovat olleet 2,5-3 -kertaiset vaimon tuloihin nähden. Onko sopimus edelleen pätevä vai vaikuttaako asiaan vaimon kotona perheen eteen tekemä työ? Mies ei suostu neuvottelemaan asiasta, vaikka tilanne on muuttunut niistä ajoista kun sopimus seurustelun alkuvaiheessa tehtiin.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Avioehtosopimuksella sovitaan vain puolisoiden aivo-oikeuden alaisesta omaisuudesta, siis siitä osasta omaisuutta, johon puolisolla on oikeus avioliiton purkautuessa. Tässä tapauksessa olette ilmeisesti tehneet myös sopimisen puolisoiden välisestä elatuksesta?

Pätevä elatussopimus on kirjallinen sekä kunnan sosiaalilautakunnan vahvistama. Kuitenkin myös sellainen elatusta koskeva sopimus, jota ei ole virallisesti vahvistettu, on sitova. Kaikkia sopimuksia on lähtökohtaisesti noudatettava. Elatussopimusta on tietyin edellytyksin mahdollista myös muuttaa tuomioistuimen päätöksellä.

Sopimuksen muuttaminen on mahdollista ensinnäkin siinä tapauksessa, että olosuhteet ovat muuttuneet. Teidän tilanteessanne ei ole sinänsä tapahtunut suurta muutosta – toisen puolison tulot ovat olleet jo sopimuksen tekohetkellä suuremmat. Toisaalta esimerkiksi terveysongelmilla ja työttömyydellä voi olla vaikutusta sopimusta arvioidessa.

Sopimusta voidaan muuttaa myös sillä perusteella, että se on kohtuuton. Jos kaikki kulut maksetaan puoliksi siitä huolimatta, että miehen tulot ovat huomattavasti suuremmat, voi olla aihetta sopimuksen muuttamiselle. Toisaalta, jos katsotaan, että sopimusta ei tarvitse muuttaa, elatusvelvollisuus on suoritettava sopimuksen mukaisesti. Puolisolla oikeus vaatia elatusvelvollisuuden suorittamista tuomioistuinteitse.

Avioliittolaissa määrätään, että perheen sisäiset ristiriidat ja oikeudellisetkin asiat on ensisijaisesti pyrittävä selvittämään perheen kesken. Tämä ei ymmärrettävästi aina ole mahdollista. Tässäkin tapauksessa on siis mahdollista hakea ratkaisua tuomioistuimelta, jos sovintoon ei muuten päästä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »