Leski vetoaa omistuoikeustestamenttiin, jossa leski saa kaikkeen pesän omaisuuteen täyden omistusoikeuden. Testamentissa mainitaan lisäksi:
Mikäli joku rintaperillisistämme, vastoin tahtoamme, vaatisi lakiosaansa ensimmäisen meistä kuoltua, on eloon jääneellä oikeus maksaa lakiosa rahana. Lisäksi määräämme, että lakiosaansa vaatineelle rintaperilliselle maksetaan toisenkin meistä kuoltua vain lakiosa, muun osan omaisuuttamme mennessä muille rintaperillisillemme.
Miten käy jos kaikki esim. neljä rintaperillistä vaatiikin lakiosansa leskeltä? Saavatko rintaperilliset kuitenkin itse lesken jälkeen jakaa koko omaisuuden eikä vain lakiosaa, vai kenelle loppu menisi?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei ja kiitos viestistäsi. Määräys siitä, että lakiosaa vaativa rintaperillinen on saava vain lakiosansa, on melko tavallinen tilanteissa, joissa puolisot haluavat turvata lesken aseman toisen kuoleman jälkeen ja pyrkiä säilyttämään pesän jakamattomana lesken kuolemaan asti. Määräyksen tarkoituksena on rajoittaa sen rintaperillisen perintöosaa, joka vaatii perinnönjakoa ensimmäisen puolisoista kuoltua.

Jos kaikki rintaperilliset vaativat lakiosiaan ja leski ne maksaa, ette ole enää kuolinpesän osakkaita. Leski omistaa hänelle jäävän omaisuuden rajoituksetta, ja voi luonnollisesti myös käyttää ja testamentata omaisuuttaan haluamallaan tavalla. Jos olette kaikki myös lesken rintaperillisiä, eikä leskellä ole muita rintaperillisiä kuin te neljä, olette oikeutettuja vähintään lakiosaan myös lesken pesästä hänen kuoltuaan. Lakiosan suuruus on kuitenkin aina vain puolet perintöosasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että leski voi halutessaan testamentata puolet omaisuudestaan haluamallaan tavalla. Jos leski käyttää testamenttausvaltaansa, tai jos leskellä on myös muita rintaperillisiä kuin te, perintöosuutenne lesken jälkeen voi siis pienentyä huomattavasti, jos vaaditte lakiosaanne jo lesken eläessä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »