Leski vetoaa omistuoikeustestamenttiin, jossa leski saa kaikkeen pesän omaisuuteen täyden omistusoikeuden. Testamentissa mainitaan lisäksi:
Mikäli joku rintaperillisistämme, vastoin tahtoamme, vaatisi lakiosaansa ensimmäisen meistä kuoltua, on eloon jääneellä oikeus maksaa lakiosa rahana. Lisäksi määräämme, että lakiosaansa vaatineelle rintaperilliselle maksetaan toisenkin meistä kuoltua vain lakiosa, muun osan omaisuuttamme mennessä muille rintaperillisillemme.
Miten käy jos kaikki esim. neljä rintaperillistä vaatiikin lakiosansa leskeltä? Saavatko rintaperilliset kuitenkin itse lesken jälkeen jakaa koko omaisuuden eikä vain lakiosaa, vai kenelle loppu menisi?

Ei vielä vastauksia

Aiheeseen liittyvät kysymykset