Tarvitseeko avoliitossa olevien tehdä testamentti omille aikuisille lapsilleen (2ja1) riitojen välttämiseksi? Puolisot eivät halua antaa toisilleen perintöä, vain omille lapsilleen. Toisella puolisolla Tmi yritys, kuka vastaa yrityksen veloista kuoleman tapauksessa?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Suomessa perintöjärjestys menee niin, että ensimmäisenä perivät rintaperilliset. Rintaperillisiä ovat perittävän eli kuolleen henkilön biologiset lapset ja vahvasti adoptoidut lapset. Aviopuoliso perii vain, jos perittävällä ei ollut rintaperillisiä. Avopuolisolla ei sen sijaan ole ollenkaan perintöoikeutta. Avopuoliso voi siten periä vain, jos hänen hyväkseen on tehty testamentti. Vastaten teidän kysymykseenne: jos avopuoliso ei halua jättää toiselle avopuolisolle perintöä, ei tarvitse tehdä testamenttia, koska avopuoliso ei peri. Testamentin tekemiselle ei kuitenkaan ole estettä. Mikäli avopari haluaa tehdä rintaperillistensä hyväksi testamentin, voi myös tämän tehdä, vaikka rintaperillisillä onkin lain mukaan etusija perintöön.
Veloista vastaaminen on jaettu eri yhtiömuotojen kesken niin, että henkilöyhtiöissä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja yksityinen elinkeinonharjoittaja) elinkeinonharjoittaja vastaa itse yhtiön veloista kuin omistaan ja muissa yhtiömuodoissa (osakeyhtiö, osuuskunta, julkinen osakeyhtiö) yhtiö vastaa omista veloistaan. Yksityinen elinkeinonharjoittaja vastaa siten itse yhtiön veloista omalla omaisuudellaan. Kuolemantapauksessa velat eivät kuitenkaan periydy. Perintökaaren mukaan kuolleen henkilön velasta voi perillinen joutua vastaamaan vain, jos hän on perunkirjoituksessa valehdellut ja salannut omaisuutta ja siten aiheuttanut vahinkoa velkojalle. Lisäksi velkavastuu voi syntyä, jos perunkirjoitusta ei tehdä taikka kun perillinen ottaa omaisuutta ylivelkaisesta kuolinpesästä. Velkojan tulee tällöin näyttää toteen vahingon aiheutuneet perillisen toimista. Vastuu voidaan välttää tekemällä perunkirjoitus lainmukaisesti. Jos teidän kysymyksessänne oleva toiminimi on henkilöyritys ja vain kuolleen henkilön omistuksessa, veloista vastaa vain tämä henkilö yksin. Velat eivät siten periyty. Kuitenkin kuolinpesän ylivelkaisuus aiheuttaa sen, ettei perittävää omaisuutta ole ollenkaan. Jos perillinen tässä tapauksessa ei tee perukirjaa tai salaa siitä tietoja taikka ottaa ylivelkaisesta pesästä omaisuutta, voi hän joutua vastaamaan aiheuttamansa vahingon määrästä. Vastuu siten vältetään hoitamalla perunkirjoitus lainmukaisesti.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »