Sain kutsun perunkirjoitukseen.Kutsussa luki:tämä kutsu on toimitettu teille, koska olette A.K:n aviopuolison,vuonna 197x kuolleen U.K.n toissijainen perillinen,ja siten nyt myös A.K:n kuolinpesän osakas.Koska U.K:lla ei ollut rintaperillisiä eikä testamenttia A.K on perinyt U.K:n perintökaaren mukaisesti.joskin U.K:n perukirjan mukaan hänen kuolinpesänsä velat ovat olleet varoja suuremmat.A.K:n testamentissa minua ei mainittu.Onko syytä mennä paikalle perunkirjoitukseen vai onko tämä kirje pelkkä lain vaatima ilmoitus minulle?eli onko minulla oikeutta perintöön?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Pesän jaossa ensin määritetään toissijaisille perillisille jäämistöstä kuuluva suhteellinen osuus. Toissijaisilla perillisillä tarkoitetaan ensiksi kuolleen puolison vanhempia, veljiä ja sisaruksia tai heidän sijaantuloperillisiään. Pesänjaon lähtökohtana on, että toissijaiset perilliset saavat omaisuutta lesken pesästä samassa suhteessa, jossa ensiksi kuolleen puolison jäämistö oli hänen kuolinhetkellään puolisoiden omaisuuteen.
Laissa on asetettu kuitenkin suhdelukuolettama: pesäosuudet oletetaan yhtä suuriksi (PK 3:1.2). Toisaalta laissa todetaan, että jos ensiksi kuolleen puolison jäämistö jostain syystä oli suurempi tai pienempi kuin puolet puolisoiden omaisuudesta, on jäämistön eloonjääneen puolison kuollessa katsottava vastaavan yhtä suurta osaa tämän pesästä (PK 3:2.1).
Tämä tarkoittaa siis, että olettaman mukaan toissijaisille perillisille kuuluu normaalisti puolet lesken pesästä, mutta jos leski ei saanut puolisoltaan mitään tämän ylivelkaisuuden takia, voivat lesken perilliset vedota siihen, että ensiksi kuolleen puolison jäämistön suhteellinen osuus kuolinhetkellä puolisoiden yhteenlasketusta omaisuudesta oli nolla, jolloin toissijaisten perillisten suhteellinen pesäosuus olisi myös nolla.
Vastauksena viimeiseen kysymykseen, Sinulla on oikeus perintöön, mutta jos ensiksi kuolleen puolison pesä oli ylivelkainen, niin silloin toissijaisille perillisille ei ilmeisesti ole mitään jaettavaa. Perunkirjoitukseen voi mennä, jos haluaa osallistua vainajan varojen ja velkojen selvittämiseen, mutta pakkoa siihen ei ole.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »