Mitkä ovat oikeudet avoerossa olevilla eron sattuessa? Olemme olleet yhdessä 25v, meillä on kaksi aikuista yhteistä lasta. Asuimme yhdessä 17 v miehen omistamassa talossa. Missään vaiheessa en ole omistanut talosta osuuksia tms. Hoitanut olen kyllä kuin omaani, remontoinnut, laittanut pihaa jne. Kaikki irtaimisto on minun ostamaa. Kun muutin tyttären kanssa pois sain oman omaisuuteni ja vanhan auton. Osa irtaimistosta jäi ex-puolisolle. Olimme sopineet että katsomme tilanne, palaammeko yhteen vai eroammeko. Tilanne muuttui riitaisaksi kun hän otti kolmannen osapuolen mukaan. Suurimman osan irtaisimistoa olen hakenut pois, osan olen jättänyt. Rahaa kuitenkin olen vuosien varrella taloon laittanut, saunan remontit ja kuistin remontit maksanut. Eli voinko saada jotain pois?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lain mukaan avopuolisoilla tarkoitetaan yhteistaloudessa asuvia parisuhteen (=avoliiton) osapuolia, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Avoliittonne on vastaa selvästi lain määrittelyä avoliitosta ja näin ollen avoliittoonne sovelletaan lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta.

Avoliiton päättyessä avopuoliso voi vaatia omaisuuden erottelua. Avoliittolain mukaan omaisuuden erottelussa kumpikin avopuoliso pitää oman omaisuutensa. Tämä tarkoittaa sitä, että se omistaja, jonka nimissä omaisuus on, saa pääsäännön mukaan pitää nimissään olevan omaisuuden avoliiton päättyessä.

Avopuoliso voi kuitenkin saada hyvitystä yhteistalouden hyväksi antamastaan panoksesta. Lain mukaan avopuolisolla on oikeus hyvitykseen, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta siten, että yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen avopuolison kustannuksella. Yhteistalouden hyväksi annetuksi panokseksi voidaan katsoa: varojen käyttö yhteiseen talouteen, varojen sijoitus toisen avopuolison omistamaan omaisuuteen, työ yhteisen talouden tai toisen avopuolison omistaman omaisuuden hyväksi tai muu näihin verrattava toiminta. On hyvä huomata, että oikeutta hyvitykseen ei ole siinä tapauksessa, jos yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta koitunut perusteeton etu on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen.

Hyvitys onkin tarkoitettu lähinnä niitä tilanteita varten, joissa toisen avopuolison nimissä ei ole mitään tai juuri mitään omaisuutta, mutta hän kuitenkin on ottanut avoliiton aikana osaa omaisuuden hankintaan, parantamiseen, ylläpitoon ja niin edelleen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »