Vanhemmilani on avioehtosopimus, jonka mukaan toisella on täysi avio-oikeus toisen omaisuuteen. Äitini kuoli useita vuosia sitten ja pesä on jakamaton. Vanhemmillani oli yhteinen asunto. Äidilläni oli lisäksi perintönä tullut asunto ja rahaa yhdessä kahden sisaruksensa kanssa (jakamaton pesä).Lisäksi hänellä oli omia säästöjä. Minkälainen vaikutus tehdyllä avioehdolla on perintöön ja mahdolliseen omaisuuden jakamiseen? Miten omaisuus jakaantuu?

1 vastaus


Bomberg, Erno

Lakiasiaintoimisto Fiducius Oy

1 vastaus

Tulkitsen kysymyksen siten, että ainoastaan toisen puolison omaisuus oli avioehdosta johtuen avio-oikeuden alaista ja toisen ei.

Avioehto vaikuttaa tällöin siten, että ennen perinnönjakoa tehtävässä osituksessa tasataan vanhempien avio-oikeuden alainen omaisuus lesken ja ensiksi kuolleen puolison perillisten kesken.

Jos äidilläsi oli avio-oikeus isäsi omaisuuteen, mutta isälläsi ei ollut avio-oikeutta äitisi omaisuuteen, kuuluu osituksen piiriin vain isäsi omaisuus. Tällöin isäsi pitäisi osituksen perusteella lähtökohtaisesti luovuttaa tasinkona äidin kuolinpesään puolet omaisuudestaan. Leskellä on kuitenkin oikeus vedota tasinkoetuoikeuteensa ja olla luovuttamatta omaisuutta ensiksi kuolleen puolisonsa perillisille. Jos ositus jää tekemättä lesken elinaikana, ei tasinkoetuoikeuteen voi enää vedota ositettaessa kahta kuolinpesää.

Jos tilanne on toisinpäin, eli ainoastaan äitisi omaisuus on avio-oikeuden alaista, on leskellä oikeus saada puolet ensiksi kuolleen puolison omaisuudesta. Vasta osituksen jälkeen kuolinpesään jäävä omaisuus siirtyy perintönä lapsille.

Jos leski ja perilliset ovat sopuisissa väleissä, voidaan ositus ja jako suorittaa järkevästi ja pienin kustannuksin.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »