Isäni kuoli toukokuun alussa. Kuolinpäivänä sisareni siirsi itselleen ja veljelleni isäni tililtä huomattavan summan rahaa. Onko tällaiselle toiminnalle minkäänlaista laillista oikeutta? Perunkirjoitus on vasta tulossa. Kuinka toimin asiassa?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

Kun perittävä kuolee, syntyy kuolinpesä. Kuolinpesän hallinto kuuluu kuolinpesän osakkaille, jotka ottavat kuolinpesän omaisuuden ja selvityksen huolehtiakseen. Osakkaiden hallinto on yhteishallintoa, jossa päätöksenteko edellyttää, että kaikki osakkaat osallistuvat joko itse henkilökohtaisesti päätöksen tekemiseen tai ovat siinä asianmukaisesti edustettuina. Kuolinpesän hallinto käsittää kaikki jäämistöomaisuuden selvittämiseksi, hoitamiseksi, säilyttämiseksi ja kartuttamiseksi tarvittavat toimet. Varojen hukkaaminen kuolinpesästä ei ole sallittua. Sisaresi toiminta ei ole senkään puolesta sallittua, että hän on toiminut ilman muiden osakkaiden lupaa. Jos joku osakkaista on aiheuttanut kuolinpesälle vahinkoa, on muilla osakkailla oikeus ajaa pesän hyväksi korvauskannetta.

Perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän varat ja velat, ja näiden perusteella määrätään perintövero maksettavaksi. Kun varoja siirretään kuolinpesästä pois, ei niitä oteta huomioon perunkirjoituksessa. Varoja oikeudettomasti siirtävä syyllistyy asiassa veropetokseen. Henkilö, joka tietää varojen siirrosta ilmoittamatta siitä syyllistyy avunantoon veropetoksessa.

Vaihtoehtoinasi on nostaa kanne tuomioistuimessa, jossa vaadit sisartasi palauttamaan rahat kuolinpesään. Tietenkin ensin kannattaa pyytää häntä tekemään se oma-aloitteisesti, viitaten esimerkiksi Perintökaaren säännöksiin. Toinen vaihtoehto on pyytää tuomioistuinta määräämään kuolinpesälle pesänselvittäjä. Tämä on ulkopuolinen henkilö, jonka tehtävänä on hoitaa kuolinpesää. Pesänhoitaja voi siten vaatia (itse asiassa tämän tulee vaatia) siskoasi palauttamaan varat kuolinpesään. Kun pesänhoitaja on määrätty, on osakkaiden mahdollisuus hallita pesää ja osallistua sen selvitykseen hyvin rajallinen. Pesänhoitajan määrääminen on yleistä silloin, kun pesän osakkaat ovat riitaisia.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »