Kuolinpesä ja perunkirja.

Case: "Sinkkuveli" kuolee ja perheellinen veli on ainoa lähiomainen, jolla on puolestaan oma perhe.
Onko niin, että tässä tapauksessa perunkirjan laatimiseen ja allekirjoittamiseen riittää em. veli. Viranomaisethan tekevät sitten jatkoprosessin.
T. "viheriä".

1 vastaus


Minilex

Minilex Oy

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei ja kiitos kysymyksestäsi!

Valitettavasti et voi laatia perunkirjaa yksin, vaan tarvitset tähän toimeen vähintään yhden muun henkilön toimimaan uskottuna miehenä. Tällöin Sinulla itselläsi on veljesi ainoana elossa olevana lähiomaisena kaksoisrooli:
1. olet yhtäältä pesän ilmoittaja/hoitaja (eli hallitset/hoidat veljesi kuolinpesän omaisuutta pesän selvittämistä varten ja esittelet pesän varat ja velat perunkirjoituksessa) ja
2. toisaalta olet toinen perunkirjoitusta todistava uskottu mies.
Viranomaisten ei nähdäkseni tarvitse osallistua veljesi omaisuudesta määräämiseen muuten, kuin perintöveroseuraamusten arvioinnin osalta. Viranomaisten suhteen Sinun tarvitsee huolehtia vain siitä, että perunkirja toimitetaan kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta oikeanlaisena verohallinnolle.

Perintökaaren mukaan perunkirjoituksen voivat suorittaa kaksi pesänhoitajan valitsemaa uskottua miestä. Perunkirjoitus suoritetaan pesänhoitajan määräämänä aikana hänen määräämässään paikassa. Uskottujen miesten on tässä tilaisuudessa arvioitava pesän ilmoittajan esittelemien kuolinpesän varojen ja velkojen määrät parhaan ymmärryksensä mukaan. Uskotuilla miehillä on myös velvollisuus merkitä kuolinpesän tiedot perunkirjaan rehellisesti.

Uskotuksi mieheksi kelpaa perintökaaren melkein kuka tahansa (sukupuolesta riippumatta), jos hän kykenee vakavissaan arvioimaan vainajan omaisuuden arvon. Toisin sanoen uskotun miehen asemalle ole asetettu mitään erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Tehtävän luonteesta johtuen uskotun miehen on kuitenkin oltava oikeustoimikelpoinen ja täysivaltainen (hänen pitää antaa sitova suostumus uskotun miehen tehtävään ja lisäksi hänen on allekirjoitettava perunkirja).

Uskotuilta miehiltä ei vaadita esteettömyyttä, vaikka sitä voitaisiin kenties pitää toivottavana. Näin ollen myös kuolinpesän osakas (perillinen) ja/tai pesän ilmoittaja voi tarpeen tullen toimia yhtenä uskotuista miehistä. Varsinkin vähäarvoisissa ja riidattomissa kuolinpesissä voi olla helpompaa valita uskotut miehet pesän osakkaiden ja pesän ilmoittajan joukosta.

Pesän ilmoittajan on annettava perunkirjassa valaehtoinen vakuutus, että hänen perunkirjoitusta varten antamansa tiedot ovat oikeat ja ettei hän tahallisesti ole jättänyt mitään ilmoittamatta. Jos siis tapauksessasi suoritetaan minimimuotoinen perunkirjoitus, jossa olet kaksoisroolissa, Sinun tulee antaa sekä pesän ilmoittajan vakuutus että uskotun miehen vakuutus (eli todistus siitä, että olet
a) merkinnyt perunkirjaan kaiken oikein ja
b) arvioinut pesän varat parhaan ymmärryksesi mukaan).
Valitsemasi toisen uskotun miehen tulee antaa vain uskotun miehen vakuutus.

Lisätietoa tässä vastauksessa mainituista tai sivutuista oikeudellisista aiheista saat tutustumalla www.minilex.fi-sivustolla oleviin artikkeleihin. Mikäli taas tunnet tarvitsevasi tarkemmin tapaukseesi räätälöityä oikeudellista neuvontaa, suosittelen soittamaan lakipuhelimeemme.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »