Meillä on perikunnan kanssa riita tilanne. Yksi osakas ei halua allekirjoittaa perinnön jakamista, koska kokee, että haluaa tietyn taulun, vaikka taulu on nyt osakkaalla joka ei ole saanut muuta kuin sen tietyn taulun. Riitapukari taasen tyhjensi koko kämpän, otti minkä koki arvokkaaksi ja loput vei roskiin kysymättä muilta perikunnalta mitään. Muu perikunta kuitenkin haluaisi saada asian päätökseen koska jaettavaa ei enää ole kuin tilillä olevat varat. Miten saamme tämän riitapukarin allekirjoittamaan perinnönjaon? Hän on myös uhkaillut laittavansa kapuloita rattaisiin niin paljon, ettei kukaan saa mitään ihan vain kiusallaan. Muu perikunta haluaa tästä ihmisestä jo irti. Onko laillista uhata perinnönluovuttamisella jos ei saavu pankkiin perinnönjakotilaisuuteen?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lain lähtökohtana on, että perinnönjaon tulisi perustua perikunnan eli kuolinpesän osakkaiden väliseen rauhaisaan sopimukseen. Ellei vainaja ole tehnyt omaisuudesta testamenttia tai muuten voida selvästi päätellä hänen tahtoaan, kenelläkään ei ole oikeutta saada juuri tiettyä omaisuutta perintönä. Osakkaiden tulee neuvotella keskenään, kuka saa mitäkin. Tällä perusteella riitapukarilla ei ole tauluun parempaa oikeutta kuin muillakaan osakkailla.

Kukaan perillinen ei saa viedä kuolinpesästä enempää kuin mikä on hänelle tuleva jako-osuus. Se, että riitapukari on vienyt vainajan asunnosta kaiken arvokkaan, viittaa siihen että hän on saattanut saada jo osuutensa ja mahdollisesti ylijäämääkin. Muilla osakkailla on oikeus vaatia, että hän palauttaa omaisuutta kuolinpesään, tai suorittaa rahana muille osakkaille sen mikä heiltä jää muutoin puuttumaan. On mahdollista myös antaa riitapukarin pitää omaisuus, jotta vältytään isommilta riidoilta ja saadaan perinnönjako edes jotenkuten jatkumaan.

Tällaisessa riitatilanteessa voi olla kaikille parasta, että joku osakkaista pyytää tuomioistuinta määräämään pesänjakajan, joka suorittaa perinnönjaon perikunnan puolesta. Hakemus tehdään perinnönjättäjän kotipaikan käräjäoikeudelle. Pesänjakaja määrää perinnönjaon ajankohdasta ja kun kaikki osakkaat on kutsuttu paikalle, perinnönjako voidaan suorittaa riippumatta siitä saapuuko jokainen paikalle. Pesänjakaja allekirjoittaa perinnönjaon jakokirjan yksin, eikä osakkaiden allekirjoituksia siis tarvita.

Perinnönjakotilaisuudessa ei lähtökohtaisesti ole läsnäolopakkoa, kunhan kaikki osakkaat on kutsuttu tilaisuuteen sillä tavoin, että tiedetään viestin välittyneen jokaiselle. Tällöin poisjäänti on oma valinta, eikä se vaikuta siihen voidaanko jako suorittaa, tai siihen saako kukin osakas hänelle kuuluvan osuuden vai ei.

Jos pesänjakaja on määrätty, riitapukarille ei jää juuri keinoja hankaloittaa perinnönjakoa, sillä prosessi etenee pesänjakajan johdolla. Riitapukari saattaa toki myöhemmin moittia pesänjakajan suorittamaa jakoa, mutta tällainen moitekanne tuskin menestyy ellei jaossa esiinny laittomuuksia.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »