Onko myyntitilanteessa toisella osapuolella oikeus vaatia enempää osuutta myyntihinnasta itselleen, jos heillä on ollut yhteinen talolaina mutta he ovat suullisesti sopinneet että vain toinen maksaa lyhennykset?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Omaisuuden jaottelu avoeron jälkeen tapahtuu silloin pääsääntöisesti sen perusteella, kumpi avopuoliso on omistanut mitäkin. Jos osapuolet omistavat talon yhtäläisin osuuksin, lyhennykset maksaneella osapuolella ei siten ole siihen perustuvaa oikeutta vaatia suurempaa osuutta myyntihinnasta itselleen. Osapuolet voivat kuitenkin sopia omaisuuden jakamisesta haluamallaan tavalla.

Jos parisuhteen osapuolet ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viiden vuoden ajan tai jos heillä on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi, avoeroon sovelletaan lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Sen lain perusteella avopuolisolla on oikeus hyvitykseen, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta siten, että yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella. Tällaiseksi yhteistalouden hyväksi annetuksi panokseksi voidaan katsoa esimerkiksi varojen käyttö yhteiseen talouteen tai varojen sijoitus toisen avopuolison omistamaan omaisuuteen. Näin ollen asuntolainan lyhennysten maksaminen saattaa oikeuttaa lyhennykset maksaneen osapuolen hyvitykseen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »