Mitä kaikkea pitää huomioida testamenttia laatiessa? Onko todistaja välttämätön? Millaisissa tapauksissa testamentti ei päde? Entä testamentin säilyttäminen, niin että kateelliset sukulaiset eivät hävitä sitä? Onko pankin tallelokero suositeltava vaihtoehto?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Testamentin laatimisesta säädetään perintökaaressa, jonka säännökset kannattaa lukea läpi ennen testamentin laatimista. Testamentin laatimisesta on lisäksi useita artikkeleita Minilex.fissä, joissa lainsäädäntöä on pyritty selostamaan kansantajuisemmassa muodossa.

Testamentin laatimisessa olennaista on noudattaa perintökaaressa säädettyjä muotomääräyksiä. Testamentin tulee ensinnäkin olla kirjallinen. Testamentin tekeminen edellyttää lisäksi kahden todistajan yhtäaikaista läsnäoloa. Todistajien on todistettava testamentti nimikirjoituksillaan sen jälkeen, kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa. Todistajien tulee tietää, että asiakirja on testamentti, mutta testamentin tekijän ei ole pakko kertoa heille sen sisältöä.

Testamentin todistajien on oltava yli 15-vuotiaita eivätkä he saa kärsiä esimerkiksi sellaisista mielenterveyden häiriöistä, jotka voivat vaikuttaa todistamiseen. Todistaja ei myöskään voi olla testamentin tekijän puoliso tai muu sellainen henkilö, jolla olisi lain mukaan oikeus periä testamentin tekijä.

Testamentti ei ole pätevä, jos muotomääräyksiä ei ole noudatettu eli jos se ei ole kirjallinen tai sillä ei ole kahta todistamiskelpoista todistajaa. Testamentti myöskään ole pätevä silloin, jos sen tekemiseen on vaikuttanut esimerkiksi mielisairaus tai muu vastaava mielenterveyden häiriö taikka jos testamentin tekijä on pakotettu tai taivutettu siihen. Testamentin pätemättömyyden voi aiheuttaa lisäksi se, että testamentin tekijällä ei ole oikeutta tehdä testamenttia esimerkiksi alaikäisyyden vuoksi.

Testamenttia kannattaa säilyttää paikassa, jossa se on turvassa ja josta se voidaan helposti löytää. Pankin tallelokero soveltuu siihen hyvin.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »