Yritän tässä selvittää tuttavapariskunnalle eräitä asioita liittyen avioliittoon tai avoliittoon. Heillä on hieman erimielisyyksiä ja koitan ystävääni autella, hänellä kun ei oikein ole varaa lakimieheen..

Mitä oikeudellisia eroja avioliitolla ja avoliitolla on puolisoiden omaisuutta ja velkoja ajatellen.

Sitten kuvitteellinen esimerkki. Matti ja Maija ovat avioliitossa. Heillä on kaksi lasta. Matti kuolee ja hänen säästökseen jää 100 000 euroa. Maijalla tai lapsilla ei ole omaisuutta. Selitä miksi käy niin, että lapset saavat perintönä vain 12 500 euroa kumpikin.

Minulla on kyllä jonkinlainen käsitys tuon viimeisen kohdan kysymyksestä ja siitä miten se menee, mutta varmistus on nyt paikallaan.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Avoliittolaissa säännellyn avoliiton oikeusvaikutukset ovat kovin vähäiset avioliittoon verrattuna. Avoliittolakiin ei sisälly määräyksiä avoliiton varallisuusjärjestelmästä. Siten avoliittoon ei esimerkiksi sovelleta olettamaa, jonka mukaan kummallekin avopuolisolle kuuluu puolet avopuolisoiden omaisuudesta. Avoliitto rakentuu sille perusteelle, että kummallekin puolisolle kuuluu vain hänen omistamansa omaisuus. Tämä on muiden ohessa yksi suurimmista eroista avioliiton ja avoliiton välillä. Avioliitto perustuu sen kestäessä myös omaisuuden ja velkojen erillisyyden periaatteelle: avioliitto ei suoranaisesti muuta omistussuhteita. Avio-oikeus toteutuu osituksessa siten että puolisot saavat puolet avioliiton alaisen omaisuuden yhteisestä säästöstä. Avio-oikeuden voi kuitenkin poistaa avioehtosopimuksella.

Mainitsemassanne esimerkissä on mahdollista, että Matti on tehnyt pätevän testamentin jonkun muun kuin lapsensa hyväksi. Esimerkissä perittävä oli avioliitossa kuollessaan, joten tulee tehdä ositus. Tällöin perittävää jää 50 000e perillisille, koska aivopuolisolla on avio-oikeus osituksessa puoleen avio-oikeuden alaisesta säästöstä, jos avioehtoa ei ole tehty. Lasten perintöosat ilman testamenttia ovat 50 000/2=25 000e. He ovat oikeutettuja lakiosaan, jos testamentilla on suljettu pois heidän oikeutensa perintöön. Lakiosa on puolet perintöosasta perintökaaren mukaan. Siten lapset esimerkissä saavat lakiosansa, jonka suuruus on 25 000/2=12 500e.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »