Mitä tarkoittaa (kattaa) lapsen elatuksesta huolehtiminen?

Kuuluuko esim. etävanhemman lomamatkat yhdessä lapsen kanssa lähivanhemman maksettavaksi?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, joka vanhempien tulee tälle tarjota. Riittävä elatus on sidottu lapsen kehitystasoon. Riittävä elatus kattaa lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydytyksen. Näitä aineellisia tarpeita ovat lapsen perustarpeet, kuten oikeus ruokaan, lämpöön, vaatteisiin, asuntoon ja turvalliseen perusympäristöön. Henkisiä tarpeita taas ovat lapsen kehitystason mukaisia tarpeita, joista esimerkkinä ovat lapsen harrastukset.

Lapsen vanhempien tulee täyttää edellä mainittu oikeus elatukseen. Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, täyttyy etävanhemman suoritusvelvollisuus yleensä elatusapumaksujen kautta. Lähivanhemman velvollisuus taas täyttyy luontoissuorituksin, kuten tarjoamalla lapselle ruokaa ja vaatteita. Silloin kun etävanhempi käyttää tapaamisoikeuttaan lapseen, tulevat tästä aiheutuvat kulut etävanhemman maksettavaksi. Jos lapsi esimerkiksi joutuu matkustamaan etävanhemman luokse, tulee etävanhemman maksaa kulkuvälineestä aiheutuneet kulut. Etävanhemman käyttäessä tapaamisoikeuttaan siten, että vie lapsen lomamatkalle ulkomaille, on etävanhemman maksettava nämä kulut itse.


Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »