HEi. Meillä oli oikeuden määrämä pesänselvittäjä tekemässä perinnönjaon. Perinnönjaon jälkeen jäi 100 euroa rahaa kuolinpesän tilille. Tämä oli vuonna 2010, Nyt kävi ilmi että pesänselvittäjä on lopettanut tilin vuonna 2015 ja nostanut rahat itselleen, tilin lopetuskuluina. Onko hänellä oikeus siihen ja pistäisikö osakkeille tulla siitä tieto?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Perintökaaren mukaan pesänselvittäjällä on oikeus saada pesän varoista pesän laatuun ja laajuuteen sekä tehtävän suorittamiseen käytettyyn työhön katsoen kohtuullinen palkkio sekä korvaus kuluistaan. Jos pesän varat riitä palkkion maksuun, hyvityksen suorittaa se, jonka hakemuksesta pesänselvittäjä on määrätty. Jos maksuvelvollisia on useita, vastaavat he yhteisvastuullisesti.

Pesänselvittäjän ohella kuolinpesässä voi toimia pesän selvittämisen jälkeen pesänjakaja. Myös pesänjakajalla on perintökaaren mukaisesti oikeus saada pesän varoista pesän laatuun ja laajuuteen sekä tehtävän suorittamiseen käytettyyn työhön katsoen kohtuullinen palkkio sekä korvaus kuluistaan.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »