Tilanne: asumusero + yhteishuoltajuus
Äiti haluaa huoltajuuden itselleen.
Millä perustein huoltajuutta voidaan vaatia vain toiselle vanhemmalle?
Olisi varsin helpottavaa saada joitakin viitteitä soveltuviin lakipykäliin (esim Finlex) tai ihan pari ranskalaista viivaa asian raameiksi.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Tilanteeseenne soveltuu laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (Luvut 1-3).

Vanhemmat voivat keskenään sopia, että heillä on yhteishuoltajuus tai että vain toisella vanhemmalla on lapsen huoltajuus. Jos vanhemmat eivät pysty keskenään sopimaan lapsen huoltajuudesta, asia voidaan myös antaa tuomioistuimen päätettäväksi. Tuomioistuin voi sitten päättää, että vanhemmilla on lapsen yhteishuoltajuus tai jommallakummalla vanhemmista on yksin lapsen huoltajuus.

Lapsen huoltoa koskeva asia pannaan vireille hakemuksella. Hakemuksen voivat tehdä lapsen vanhemmat yhdessä, toinen vanhemmista, lapsen huoltaja tai sosiaalilautakunta. Asiaa käsiteltäessä tuomioistuimen on pääsäännön mukaan varattava lapsen vanhemmille tilaisuus tulla kuulluiksi.

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia on ratkaistava ennen kaikkea lapsen edun mukaisesti. Myös lapsen omat toivomukset ja mielipide asiassa on selvitettävä sikäli kuin se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista, jos vanhemmat eivät ole asiasta yksimieliset. Lapsen mielipiteen selvittämisestä ei saa aiheutua haittaa lapselle tai lapsen ja hänen vanhempiensa välisille suhteille.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »