Ostin asunnon omiin nimiini, Voinko tehdä itse avioehdon itse näin :
Me allekirjoittaneet aviopuolisot sovimme, että kummallakaan meistä ei ole avio-oikeutta toistemme aikaisempaan, nykyiseen tai tulevaan omaisuuteen eikä mainitun omaisuuden tuottoon tai sen sijaan tulleeseen omaisuuteen.

onko tämä riittävä siihen että esim. erotilanteessa en joudu maksamaan miestäni ulos ?
Tai kuoleman sattuessa lapseni edellisestä liitostani perivät minut?

2 vastausta


Minilex

2 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Kysymyksestäsi ei käy ilmi, oletko tällä hetkellä avioliitossa vai menossa avioliittoon. Avioehdon voi tehdä ennen naimisiin menoa tai sen aikana, mutta avioehdossa on tiukat muotovaatimukset. Mikäli muotovaatimuksia ei noudateta, ei avioehto ole pätevä.

Avioehto on tehtävä kirjallisesti, siitä on käytävä ilmi päivämäärä ja kummankin puolison on se allekirjoitettava. Et siis voi tehdä avioehtoa yksin, vaan tarvitset siihen myös puolisosi allekirjoituksen. Näin ollen mikäli olette jo naimisissa eikä puolisosi suostu avioehtoon, ei sellaista ole mahdollista tehdä. Sama tilanne, mikäli olette menossa naimisiin: tarvitset silloinkin puolisosi allekirjoituksen ja suostumuksen avioehtoon. Tämän lisäksi avioehtoa on oltava todistamassa kaksi esteetöntä todistajaa, jotka todistavat henkilöiden allekirjoitukset oikeiksi. Esteetön todistaja tarkoittaa, ettei todistaja saa olla esimerkiksi teidän lapsi, jommankumman vanhemmat, lähisukulainen tai sisarus. Mikäli todistaja on esteellinen, on avioehtosopimus pätemätön ja se ei sido ketään. Todistajien ei kuitenkaan tarvitse olla yhtaikaa läsnä, eli voitte kirjoittaa omat nimenne ensiksi paperiin ja sitten hankkia todistajat todistamaan ne oikeiksi.

Avioehto tulee voimaan, kun se on toimitettu maistraatille rekisteröitäväksi: se ei kuitenkaan tule voimaan ennen vihkimistä. Avioehtosopimus on tiukasti muotosidonnainen oikeustoimi, joka täytyy tehdä lain mukaan oikein, että se on pätevä. Avioehtosopimuksen voi toki kirjoittaa itsekin, mutta suositeltavaa olisi kääntyä ammattilaisen puoleen, että asiakirja tulee varmasti laadittua oikein. Mikäli avioehto on tehty oikein, se pätee. Avioehto ei määrää kuoleman varalta, kuka sinut perii, vaan sitä varten ovat perintöoikeudelliset säännöt ja testamentti. Avioehtoon on kuitenkin mahdollista ottaa kohta, jossa määrätään, miten toimitaan, jos avioliitto päättyy kuolemaan.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Minilex

2 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Avioliittolain mukaan ennen avioliittoa tai sen aikana tekemässään avioehtosopimuksessa voivat kihlakumppanit tai puolisot määrätä, että avio-oikeutta ei ole sellaiseen omaisuuteen, joka jommallakummalla heistä on tai jonka hän myöhemmin saa. Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti. Avioehtosopimus on jätettävä maistraattiin rekisteröitäväksi siten kuin maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetussa laissa säädetään, jonka mukaan ilmoitus asiakirjan rekisteröimiseksi on tehtävä maistraatille kirjallisesti. Ilmoituksen voi tehdä puoliso tai kihlakumppani. Ilmoituksen liitteenä on oltava ilmoituksessa tarkoitettu asiakirja alkuperäisenä, jos kysymys on rekisteröitävästä asiakirjasta.

Avioehtosopimus tulee voimaan, kun se on rekisteröity. Teidän tekemämme avioehto vaikuttaa olevan säännösten mukainen, mikäli se on lisäksi kirjallisesti tehty. Lisäksi teidän tulee viedä avioehtoasiakirja maistraattiin rekisteröitäväksi, jotta se tulisi voimaan. Teidän tekemänne avioehto johtaa siihen avioerossa, että kumpikin puoliso erottelee vain omat tavaransa eikä toiselle puolisolle tule maksaa tasinkoa, ellei toisin sovita. Perintökaaren mukaisesti ensimmäisenä perivät rintaperilliset, joihin lapset kuuluvat.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »